Formand Henrik Staun bød velkommen til foreningens 104. generalforsamling og en af de mere triste i foreningens historie. Formanden måtte i sin tale konstatere, at  det trods det største valgkamps budget i foreningens historie ikke lykkedes at få den lokale kandidat Mads Sølver Pedersen genvalgt til byrådet. Dermed er foreningen for første gang i over 30 år uden et byrådsmedlem.

– Vi har haft et dårligt valg og for første gang i den tid jeg har været med, er Socialdemokratiet  det største parti lokalt. Det kaldte ifølge formanden på en anden strategi og nye kræfter på formands posten.

Mads Sølver Pedersen undskyldte over for medlemmerne  i en følelsesladet tale at han trods den store lokale opbakning ikke var lykkedes med sit 3. genvalg til byrådet.  – Jeg har grundet de mange arbejdsopgaver i byrådet simpelthen været for usynlig lokalt, – og det, sammen med generel tilbagegang og en stærk lokal socialdemokrat, har gjort, at vi lige manglede de sidste små 100 stemmer.

Både kandidaten og bestyrelsen fik dog stor opbakning til at fortsætte arbejdet, for igen gøre området blåt.

Efterfølgende blev Mads Sølver Pedersen valgt til formand for foreningen, og der var genvalg til den afgående formand Henrik Staun, som på talrige opfordringer  forblev i bestyrelsen, samt Jan Højer Pedersen, Torben Sallov, John Lind-Nielsen. Alle blev vagt for 2 år.

Herudover består bestyrelsen af Miggo Bandholst og Morten Zimmer, og bestyrelsen  konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Efterfølgende gav Rådmand Mads Duedahl  en hudløs ærlig analyse af valgresultat og et lille indblik i, hvad der sker, hvis han bliver Venstres næste politiske leder, hvilket forsamlingen gav sin opbakning til.

Generalforsamlingen sluttede med kaffe og ostemadder.