Udviklingen i Frejlev fordrer, at bestyrelsen for Frejlev Vandværk tager affære og sikrer forsyningen fremover.

Ikke blot udbygnigen af de helt nye kvarterer i Frejlev ved Griegsvej og Carl Nielsens Vej stiller krav til den fremtidige vandforsyning. Det gælder også sammenlægningen med Frederikshøj vandværk, som i 2017 har tilført 21 forbrugere. Sammen med andre 49 nye forbrugere i 2017 og et fortsat stigende antal forbrugere, stiller det krav til sikring af vandforsyningen fremover.

Frejlev Vandværk forsyner for tiden 1104 forbrugere.

Det fremgik af den beretning, som vandværkets formand John Mandrup Nielsen aflagde for nylig på værkets generalforsamling.

En tidligere drøftet sikkerhedsforbindelse fra Drastrup til Frejlev er droppet til fordel for en ny boring ved Frejlev, så hele forsyningen på sigt kan ske fra Frejlev.

Opførelse af et nyt vandværk er derfor sat på planen til at blive etableret over en 2-årig periode fra 2019, forklarede John Mandrup Nielsen – og efterfølgende blev planerne for det kommende byggeri gennemgået under et særskilt punkt. Byggeriet vil have en pris på mellem 6 og 7 mio. kr.

Drøftelserne af det kommende byggeri gav anledning til nogle bemærkninger fra mødets deltagere, og bestyrelsen tog disse med sig i det videre arbejde.

2017 blev i øvrigt et specielt år for Frejlev Vandværk, idet værket kunne fejre sit 125 års jubilæum – det var 20 år siden, Frejlev som den første by i Danmark blev erklæret for giftfri by – og så kunne foreningen markere Flemming Gravesens 25 års jubilæum i bestyrelsen.

John Mandrup Nielsen fortsatte:
– For at få ny viden og til inspiration har bestyrelsen deltaget på kurser, firmabesøg og messer, og der holdes kontaktgruppemøder med Aalborg Kommune.

Der er i 2017 udpumpet 126.306 kubikmeter og solgt 117.959 kubikmeter vand til forbrugerne. Dette giver et spild på 6,61%, hvilket må konstateres som acceptabelt, set i lyset af renovering af fjerde og sidste etape af Straussvej kvarteret, udvidelse af ledningsnettet på Griegsvej samt overraskende mange reparationer i Kalmanparken og Kolloparken samt en uventet lækage på Svenstrupvej. Som følge af reparationer har vi måttet fremskynde renovering af ledningsnettet i de nævnte parker, hvilket vil ske i 2018 med start i Kalmanparken, sagde John Mandrup Nielsen.

Genvalg og nyvalg
Til bestyrelsen for Frejlev Vandværk blev Jesper Lund Tidemand nyvalgt, og han afløste her Carl Otto Madsen, mens Flemming Gravesen blev genvalgt.
Gunner Jensen og Jens Christian Wein-kouff blev valgt som suppleanter.
Bestyrelsen består i øvrigt af formand John Mandrup Nielsen, Morten John Mygind Møller og Jørn Mortensen.
Mødets dirigent Evald Lange Rise kunne  efterfølgende afslutte mødet.

Der var god opslutning til generalforsamlingen i Frejlev Vandværk, som blev afholdt i Frejlev Kirkecenter.