I en kommentar til en ændret lokaplan for City Syd har Frejlev Samråd indsendt et hørings-indlæg til By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune.

På vegne af Frejlev Samråd skriver rådets formand Ruth Christensen: 

I samrådet hilser vi det velkommen at der nu endelig sker noget i den tidligere Metro bygning, det skæmmer ethvert butiksområde når en så markant bygning står tom.

Vi syntes også at planens grund ide om at udvise rettidigt omhu og sørge for at der er mulighed for at udvide området i fremtiden er fint tænkt.

Vores bekymringer går på den manglende infrastruktur i området.

Frejlev er i disse år en by i en rivende udvikling, nye kvarterer skyder op og byens indbyggertal har efterhånden rundet 2800. Muligheden for at komme ind til byen eller ud til motorvejen går over Kærvedgaardsvej og ud på Ny Nibevej.

Foruden den megen trafik fra Frejlev oplever vi at der i takt med at mulighederne for at komme til og fra CitySyd sander til, er der et stigende antal kunder fra Citysyd som benytter »vores vej« for at komme til og fra centret.

Da vi jo i en årrække har ventet på den 3. Limfjordsforbindelse og en opgradering i tilkørslen fra Kærvedgaardsvej, samtidigt med optimering af CitySyd og Frejlevs udvikling, danner der sig et dystert billede af vores mulighed for at afvikle den lokale trafik, og det er vigtigt for samrådet at gøre opmærksom på denne alvorlige problemstilling allerede nu.