Den lille motionsklub med udgangspunkt i Frejlev har virket gennem et kvart århundrede!

Frejlev motion blev stiftet i 1993 af en lille flok motionsløbere, der havde en vision for, hvordan en løbeklub for motionsløbere skulle se ud:
Det handlede om en løbeklub, hvor samlingspunktet var at løbe, men at dette skulle være i et fællesskab med fokus på det sociale og løbsoplevelser såvel både i ind- og udlandet og at der skulle være plads til alle, uanset hvilken baggrund man havde, eller hvilken fysisk form, man var i, fortæller Kaj Birch, der fra starten var foreningens formand og først i dette forår blev afløst som formand af Thomas Esmann, og ved samme lejlighed blev Kaj Birch udnævnt til foreningens første æresmedlem.

Kaj Birch fortæller: – Løbene vi er med til, er lige fra små lokal-løb til de store internationale løb, hvor vi foruden selve løbet, oplever samværet sammen i storbyerne. – Dette er noget, som giver én en dejlig oplevelse ud over selve løbet.
Det er dog ikke kun selve turen, at vi er sammen, - det er også inden, altså det praktiske inden turen. Hvordan kommer vi afsted, bil, fly eller med Marathon Travel og så er der hotellet, hvor langt skal det ligge fra mål/start, pris osv. – det har givet en masse smil – for det meste.

Selve opstarten
Da Frejlev Tennisklub, som havde til huse i det nuværende Frejlev motions klubhus, skulle bygge nyt klubhus, var Kaj Birch og Bjarke Uttrup, ikke sen til at gribe chancen for at få både et løbehold og klubhus stablet på benene i Frejlev.
Efter flere møder med kommunen og det lokale byrådsmedlem, Edgar Christensen, fik de styr på overdragelsen af Frejlev Tennisklubs gamle lokaler.

Der blev holdt stiftende generalforsamling den 16. november 1993. Forinden var der lavet udkast til klubbens vedtægter, så dette var på plads.

Den første bestyrelse bestod af Kaj Birch, Bjarke Uttrup, Bodil Nielsen, Michael Hollænder og Lilian Libach. Så var Frejlev motion en realitet - med et løbehold og et klubhus.

Klubben er lige fra starten drevet 100% på frivillig basis. Det betyder, at mange af medlemmerne er involveret i klubbens aktiviteter og giver gerne en hånd med.

Klubben tæller pt. 52 medlemmer, som er en bred og varieret vifte af begge køn i forskellige aldre og træningstilstande, og der løbes tre gange ugentlig.