I den forløbne uge indbød Frejlev Samråd til generalforsamling i Frejlev Kirkecenter med 40 deltagere. 

Mange højdepunkter
Samrådets formand Ruth Christensen kunne fortælle forsamlingen om et utroligt spændende og aktivt år 2018 for Frejlev Samråd, hvor der var flere højdepunkter. 

Gennem kalenderåret har Frejlev Samråd været i tæt og god, dialog med Aalborg Kommune om flere ting. Her har byudvikling i området bag S.D. Kjærsgaard og Saga Wood været et positivt emne. Det har været glædeligt, at der er kommet fortov langs Nibevej i forbindelse med REMA 1000, og at der er belysning på vej langs stien vest for boldbanerne i byen. Frejlev udvikler sig forsat positivt i den vestlige ende, hvor boligerne omkring Carl Nielsens Vej nu begynder at rejse sig fra jorden. Frejlev Samråd har også gjort sin stemme gældende ved, at kommentere på lokalplanerne omkring City Syd og ”Metro-grunden”, hvor der blev argumenteret for opmærksomheden på infrastrukturen. Næst, har de også været inviteret til ”Fremtidens Aalborg”. Ruth Christensen fortalte for-samlingen at Frejlev Samråd forsat vil være en aktiv positiv medspiller på byudviklingen i Frejlev. Her har området omkring ”Kastanjegaarden” potentiale som Frejlevs bycentrum, hvilket årsmødets deltagere blev præsenteret for i både billeder og ord.  

Ruth Christensen sluttede sin beretning af med at kigge ud i 2018. Her venter et spændende år, hvor Frejlev Samråd forsat vil være en positiv medspiller på bl.a. byudviklingen i Frejlev, arrangementer og ellers have en finger på byens puls.

Økonomi
Helle Bang, Frejlev Samråds kasserer, kunne til generalforsamlingen vise årets regn-skab. Det viste, at 2018 har fulgt de tidligere års flow mht. indtægter og udgifter. Frejlev Samråd har forsat en positiv egenkapital. 

Valg
Formand for Frejlev Samråd Ruth Christensen og kasserer Helle Bang var begge på valg. De ønskede begge genvalg og fik det af generalforsamlingen.

Eventuelt
Under punktet eventuelt blev der snakket om flere emner. I overskrifter blev der drøftet julebelysning i Frejlev, og her blev der nedsat et udvalg, der ville se nærmere på muligheder og økonomien i dette. Der blev ligeledes snakket omkring lugtgener i byen fra en lokal virksomhed. For at blive klogere på dette ville Frejlev Samråd gå i dialog med ejeren, for på den måde at kunne kommunikere med borgerne i Frejlev der om. Slutteligt var det området omkring den private vej; Bellinisvej, som blev drøftet. Her er det grusunderlaget, som volder cyklister på vejen udfordinger – dels når den skyller væk, men også de revner regnvandet forsager. Om der kan gøres noget, er forsat tvivlsomt.   

 

 

 

Frejlev Samråd har afholdt årsmøde i Frejlev Kirkecenter. De 40 deltagere kunne høre formand Ruth Christensen berette om et spændende år og visioner for de kommende år.