Formanden for den 105 år gamle vælgerforening Mads Sølver Pedersen kunne byde velkommen til en generalforsamling hvor man kunne se tilbage på en lille fremgang i medlemmerne i 2018 og en økonomi i fin form, til trods for, at foreningen har med byens laveste kontingent.
Mads Sølver Pedersen blev genvalgt til formand. Her ud over var der genvalg til Morten Zimmer og Miggo Bandholst.
Resten af bestyrelsen udgøres af Henrik Staun, Torben Sallov, Jan Højer Pedersen og John Lind-Nielsen.
Erik Sørensen valgte at udtræde af bestyrelsen efter 27 år i partiets tjeneste.