Ved den årlige generalforsamling i Lokalhistorisk forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne, som forleden blev holdt i Frejlev Kirkecenter, var der igen i år en fornem tilslutning. 75 medlemmer havde valgt at tilbringe en aften i godt selskab, og formand Peter Stoffersen bød hjerteligt velkommen til de mange. Herefter blev John Ejdrup valgt som dirigent, og formanden ledte derefter tilhørerne med på et kort tilbageblik på årets arrangementer.

Flemming Gravesen fremlagde derefter et flot regnskab, og svarede derefter på spørgsmål fra salen. Regnskabet blev ligeledes godkendt med klapsalver.

Klapsalverne blev igen benyttet, da genvalgene af Lis Dalsmark fra Sønderholm, Peter Stoffersen fra Nibe og Flemming Gravesen fra Frejlev blev en realitet. Gunnar Jensen fra St. Restrup ønskede at afslutte sit arbejde i bestyrelsen, som suppleant. Han blev takket for sit mangeårige virke, og Bodil Bundgård fra Frejlev blev nyvalgt til arbejdet. Jørgen Rise fra Sønderholm blev genvalgt som revisor.

Til sidst rettede formanden en tak for det gode samarbejde i bestyrelsen og til de frivillige hjælpere, der hver eneste uge bidrager med arbejdstimer til foreningens virke. Til sidst takkede han medlemmerne for den store opbakning, der altid er til det arbejde, der udføres i foreningen.

Arne Christensen fra Løkken var indbudt til at holde et foredrag om sit barndomshjem, Drastrup Mejeri, som han også senere overtog som voksen. 

Som tak for aftenens foredrag overrakte formanden, Peter Stoffersen, en gave til Arne. Den var til at drikke, men indeholdt dog ikke mælk!

Læse mere fra generalforsamlingen i denne uges trykte udgave af Nibe Avis.
Den trykte udgave omdeles onsdag, men kan allerede fra tirsdag kl. 18.00 læses via www.nibeavis.dk