Sønderholm-Frejlev Seniorer har fejret sit 70 års jubilæum i Frejlev Kirkecenter.

135 seniorer mødte festklædte op og medbragte godt humør. Da klokken slog 12 kunne formanden, Bodil Elkjær, byde hjertelig velkommen til alle, med håbet om at de ville hjælpe med at gøre dagen hyggelig og god. Derefter blev der sunget den første sang, fra dagens fremstillede sanghæfte. Der blev sunget til Margit Mühlbachs gode klaverspil. 

Efter spisningen gennemgik Bent Elkjær et billedforedrag om foreningens historie gennem de 70 år. Der var blandt andet billede og beretninger om samtlige formænd og deres familieforhold. Et levende og godt foredrag som Bent har brugt utrolig mange timer på at forberede med at forske i referater mm. 

Tidligere sognepræst Ole Volfing fortalte derefter, i en forkortet men interessant udgave, en 100-årig historie omkring en opsparing på 10 kr. i 1900 kunne vokse i løbet af 96 år med renter og renters renter til et beløb på 300 kr. 

Som vi sad der, hyggede og snakkede, og tænkte: – Det kan da ikke blive bedre!, så kom Lindy og Peter Aldahl på scenen og underholdt.

De startede med årstidernes salmer, som var julemelodier, og så blev stemningen hurtigt sat et trin op. Sådan gik det med hurtige skift mellem deres mange sjove indslag. Stor jubel og mange klapsalver fra seniorernes side af, hvilket førte til et ekstra nummer, fortæller Knud Erik Simonsen fra bestyrelsen.