Vil du være med i SMS hjertestop ordning i Frejlev ?

Sådan lyder opfordringen til de lokale borgere i Frejlev, fra Frejlev Borgerforening, som efter opfordring fra Janni Schjelderup har taget ideen op.

Ordningen indebærer, at der oprettes et korps af frivillige borgere, der rykker ud og opstarter Hjerte-Lunge-Redning i tilfælde af hjertestop indenfor et afgrænset område

– i dette tilfælde Frejlev by.

Når en borger ringer 112 omhandlende hjertestop, sendes en sms ud til alle, der er tilknyttet denne ordning, forklarer Mads Sølver Pedersen, formand for Frejlev Borgerforening.

Ordningen øger overlevelses chancerne i tilfælde af hjertestop, og vi ønsker borgerne i Frejlev skal have den chance.

Inden for kort tid holdes et informationsmøde, hvor man kan høre mere og kan få svar på spørgsmål.

Der er lidt krav for at være med i denne ordning og det er:

– Ren straffeattest

– Være fyldt 18

– Psykisk og fysisk robust

– Er underlagt tavshedspligt

– Basalt kendskab til genoplivning

Der vil blive tilbud om undervisning til dem der er med i ordningen, supplerer Mads Sølver Pedersen.