Præsentation af planer for kommende boligområder i Frejlev midtby optog de 30 deltagere ved generalforsamlingen i Frejlev Samråd.

I den forløbne uge indbød Frejlev Samråd til generalforsamling i Frejlev Kirkecenter. 30 mødte op. De kunne se det lokale byrådsmedlem Evald Lange Rise blive valgt til generalforsamlingens dirigent og John Lind til referent. 

I sin beretning sagde samrådets formand Ruth Christensen bl.a.:
– Det var været et utroligt spændende og aktivt år for Frejlev Samråd, hvor der var flere højdepunkter: 

Gennem kalenderåret har samrådet været i tæt og go dialog med Aalborg Kommune omkring flere ting. Her har byudvikling i området omkring Carl Nielsens Vej, Griegsvej og kommende kommuneplaner i Frejlev – bl.a. i området bag S.D. Kjærsgaard og Saga Wood været et positivt emne. Ved kommende kommuneplaner er infrastrukturen i og omkring byen et vigtigt område for Frejlev Samråd – for den nuværende trafikbetjening til og fra byen er allerede på smertegrænsen. I arbejdet omkring kommuneplanen for Frejlev var der ros til Aalborg Kommune for et godt stykke arbejde og en stor borgerinddragende proces, sagde Ruth Christensen. 

Det har været glædeligt, at skolestien med asfalt og belysning har fundet sin afslutning. En strækning, der betjener såvel skole som idrætsforeningens område, og er således til meget stor gavn for en stor del af Frejlevs borgere i den nordlige ende af byen. 

Ruth Christensen kunne også glæde sig over, at en udløber fra sidste årsmøde i samrådet, nemlig julebelysning, blev realiseret. Her var der stor ros til hele udvalget, byen, erhvervsdrivende og de fonde, der har støttet projektet til glæde og gavn for hele Frejlev.

Ruth Christensen sluttede sin beretning af med at kigge ud i 2020. Her venter et spændende år, hvor Frejlev Samråd forsat vil være en positiv medspiller på bl.a. byudviklingen i Frejlev, arrangementer ,og ellers have en finger på byens puls. 

Genvalg
Efter kasserer Helle Bang havde præsenteret årets regnskab, der viste en fortsat positiv egenkapital, var kassereren selv og samrådets formand Ruth Christensen på valg. De accepterede begge genvalg og fik det af generalforsamlingen.

Infrastruktur og tilkørselsforhold
Under punktet eventuelt blev der snakket om flere emner. I overskriver blev der drøftet infrastruktur i Frejlev og i forbindelse med tilkørselsforholdene til Ny Nibevej, hvor der er et stort ønske om at se på de muligheder, der vil kunne afstedkomme en bedre betjening af området.

Nye boligområder planlægges på sigt i de nuværende centrale områder af Frejlev, hvor der i dag drives erhverv.

Præsentation af nye boligområder
Efter årsmødets officielle dagsorden fortalte Hans Maigaard fra firmaet Bjørk og Maigaard samt rådgiver Michael Arvind om den kommende udvkling i midtbyen.

De fortalte og viste tegninger på udviklingen af området ved det nuværende FC Beton samt S.D. Kærsgaard / Saga Wood. I området ved FC Beton er der plads til 125 – 130 boliger der har et areal på 80 kvadratmeter og op efter. Et område, som  Arne Andersen, Vraa, udvikler på. 

På området ved S.D. Kjærsgaard / Sagawood blev der præsenteret en boligmasse på 150 – 170 boliger. Både Hans Maigaard og Michael Arvind fremviste tegninger med lejligheder i op til fire etager, passende til terrænet, tættest på skrænten, mens det ved Nibevej er to-etagers byggeri. I den forbindelse appellerede de også til de fremmødte om at omgå den indstilling, der er til kommuneplanrammen, hvor der maksimalt må bygges i tre etager. 

Med rosa er vist de kommende boligområder midt i Frejlev.