Bowlingklubben Kastanjegården, har afholdt deres årlige generalforsamling i Frejlev Kirkecenter.

Formand Bodil Elkjær bød de 66 fremmødte aktive som passive medlemmer velkommen, og takkede for det store fremmøde, flot med 66 ud af i alt 78 medlemmer. Efter velkomst og en sang gik deltagerne over til spisningen, der bestod af en let anretning

Generalforsamlingen startede med at mindes de medlemmer, foreningen havde mistet i årets løb, og Poul Ø. Mortensen blev valgt til dirigent.
Formand Bodil Elkjær læste bestyrelsens beretning op, og kasserer Else Levisen fremlagde regnskabet,
Begge dele blev godkendt med stor klapsalve.

Derefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
På valg var  fra bestyrelsen var: Bodil Elkjær, Else Levisen og Ane Thomsen samt suppleant Jens Nygaard, som alle modtog genvalg.
Som revisorer var der genvalg  til  Gert Thomsen og nyvalg  til  Lars Jensen ( Lasse) i stedet for Jørgen Christensen. Doris Nygaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under punktet Eventuelt blev der spurgt om der var interesse for  en endagsudflugt. Det var der, og den vil blive afholdt  sidst i august eller først i september 2020.

  blev der tid til at  den store spænding  skulle udløses , hvem har scoret flest point i sæsonen? – Poul Skov nævnte alle, der havde scoret over 200 point,  15 i alt.  De tre med højest score fik overrakt vin, og vinderne var:

1. plads: Steen Buus Nielsen, 229 point

2. plads: Bent Ekjær, 213 point

3. plads: Svend Sørensen, 210 point

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og lagkage, deltagerne sang flere sange, der blev snakket rigtig meget, og alle hyggede sig og havde en  dejlig eftermiddag, fortæller Knud E. Simonsen fra foreningens bestyrelse.