Aalborg Kommunes magistrat, som er samlingen af de enkelte rådmænds fagområder, fremlagde fredag sit budget for dels 2021 og for årene derefter.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen fremlagde de overordnede tal for budgettet for det samlede byråd og for pressen. Og der er tale om et rummeligt budget, der dels tager højde for nogle meget store og nødvendige  investeringer i Danmarks 3. største kommune, og dels en udvikling, som foregår overalt i kommunen; ikke mindst også i kommunens forskellige lokalsamfund.

En markant del af budgetforslaget er, at der i Frejlev planlægges byggeri af dels et nyt plejehjem og en ny børneinstitution.

Området og miljøet omkring Kastanjegården i Frejlev sættes der stor pris på blandt de ældre i Frejlev. Men der er ønsker om også at kunne blive i Frejlev, når der er tale om mere plejekrævende beboere, der i dag overvejende er henvist til plejehjem i Svenstrup eller Aalborg. Derfor vil Aalborg Kommune om få år opføre et nyt plejehjem i byen.

Jørgen Hein (RV), der er rådmand for Ældre- og Handicap området, er meget tilfreds med, at kommunen i det foreliggende budgetforslag planlægger byggeri af hele tre nye plejehjem – samt bygger yderligere to som erstatning for to plejehjem, der nedlægges:
– Prioriteringen fra byrådet om, at ældreområdet skal tilgodeses, har baggrund i, at der ifølge vore prognoser kommer 3000 flere ældre medborgere i kommunen de kommende 10 år. En stor del vil være plejekrævende, og der er vedvarende ønsker fra såvel borgere som pårørende om at kunne blive boende lokalt, og det er det ønske, vi har opfattet og derfor planlægger byggeri af det nævnte nye plejehjem i Frejlev, siger en tilfreds ældre- og handicap rådmand til Nibe Avis. Plejehjemmet er i budgetforslaget afsat til at blive bygget i 2025 / 2026.

En kommende ny børneinstitution i Frejlev planlægges bygget i 2023 / 2024.

Ikke mindst udbygningen af boligområderne i Frejlev har lagt et stort pres på børneinstitutionerne, og denne udvikling vil fortsætte. Derfor planlægger Aalborg Kommune inden for få år at bygge en ny børneinstitution i byen.

Læs mere om Aalborg Kommunes budgetforslag.