Gennem de sidste måneder har nyt lysreguleret kryds taget sin form mellem Ny Nibevej og Kærvedgårdvej øst for Frejlev by. Dette arbejde blev afsluttet i fredags, hvorfor trafikken nu reguleres af røde og grønne lys. 

Baggrunden for dette arbejde, og ønske om en ændret infrastruktur, øst for Frejlev by skyldes et klart pres på udfaldsvejen fra Frejlev mod Aalborg på Ny Nibevej. En af de trafikale knudepunkter har gennem de sidste år været krydset mellem Ny Nibevej og Kærvedgårdvej øst for Frejlev by. Som byudviklingen i Frejlev er sket, gennem de sidste to årtier, er presset på infrastrukturen, i og omkring byen, øget i takt med denne. Det er noget som borgere i Frejlev, byens samråd samt lokalt valgte politikere har ytret deres meninger om gennem årene.

At fokus blev rettet på en muliglig løsning for krydset mellem Kærvedgårdvej og Ny Nibevej skyldes bl.a. en klar politisk prioritering af anlægskronerne på de fremrykkede anlægsmidler i Aalborg Kommune, i forbindelse med at Staten ophævede anlægsloftet i landets kommuner for kalenderåret 2020. Det var en. Direkte konsekvens af covid-19 og det store ønske om at holde erhvervslivet i gang gennem denne pandemi. 

Der er efter ombygningen af krydset øst for Frejlev placeret en højresvingsbane til trafikken fra Frejlev mod Aalborg.

Det betyder at der nu er etableret en højresvingsbane på Kærvedgårdvej samt én bane til venstresvingende og ligeudkørende. Trafikken styres nu af et signalreguleringsanlæg med fokus på spidsbelastningsperioderne hhv. morgen og eftermiddag/aften. Her vil der blive tale om en tidsstyring af lysreguleringen med minutter, hvor der åbnes for trafik fra Kærvedgårdvej, mens krydset resten af døgnet bliver detektorstyret med en sensor i vejen, der sørger for, at lysreguleringen kun giver grønt lys for kørsel fra Kærvedgårdvej, når der er behov for det.

Anlægsbudgettet for hele projektet, er, på to millioner kroner, hvor der nu blot mangler anlægsarbejdet omkring behovet for reprofilering af eksisterende grøfter, således overfladevand i området kan ledes væk fra vejkassen i krydset. Aalborg Kommune ønsker derfor at erhverve det nødvendige areal til reprofilering af grøft på sydsiden af Ny Nibevej fra Kærvedgårdvej til ”Hyldstrømmen”, hvilket blev godkendt på mandagens byrådsmøde.