Mandag i sidste uge kunne 0.– 4.-klasserne vende tilbage til både klasselokalerne, og til en lidt mere normal skolehverdag.

Forventningens glæde er den største. Det skinnede tydeligt igennem, da Frejlev Skole mandag morgen ringede med skoleklokken for første gang siden corona-nedlukningen i december 2020.

Derfor havde Frejlev Skole hejst Dannebrog til tops i skolens flagstang, for på festlig vis at tage i mod skolens knap 210 elever fra 0. – 4.-klassetrin samt skolens specialafsnit; Metroen.

Frejlev Skoles ledelsesteam: Skoleleder Bjørn Visborg (t.v.), viceskoleleder Pia Bengtson og DUS/Indskolingsleder Evald Lange Rise (t.h.) tog med glæde imod skolens elever og forældre, da de atter var tilbage i skole mandag morgen i sidste uge.

Trængslen var stor på Frejlev Skoles parkeringsplads i tiden op til kl. 8:00, hvor Frejlev Skoles ledelsesteam: Skoleleder Bjørn Visborg, viceskoleleder Pia Bengtson, DUS/Indskolingsleder Evald Lange Rise og teknisk serviceleder Lars Engemand bød alle elever og forældre velkommen tilbage i skole. Det samme gjorde sig gældende i klasselokalerne, hvor lærerne og pædagogerne havde skrevet på tavlerne: »VELKOMMEN TILBAGE« prydet med flag og flotte farver. Det var tydeligt at de ansatte også har glædet sig helt vildt til, at eleverne er kommet tilbage. Gensynsglæden går begge veje mellem eleverne og de ansatte, det ses tydeligt i ansigterne - hvor glæde, afsavn og forløsning tydeligt spores positivt i ansigtstrækkene hos alle på Frejlev Skole. Det er derfor vi har gjort det lidt ekstra festligt med flag og hilsener. For det er en stor dag i dag – en skolestart version 2.0 så at sige, fortæller Frejlev Skoles DUS/Indskolingsleder Evald Lange Rise.

Trivsel og tryghed
Den kommende tid står på undervisning, hvor der også er et stort fokus på trivsel og tryghed i klassefællesskaberne. Det står meget højt lige nu, at vi har et stort fokus på elevernes trivsel, klassefællesskabet og den generelle sociale sundhed, fortæller Evald Lange Rise. Derfor har vi den kommende tid prioriteret at sætte få og velkendte lærere og pædagoger i de enkelte klasser for at skabe mest mulig tryghed for børnene og de ansatte, hvilket flugter godt med at vi skal hindre smittespredningen af covid-19. Det handler også om, for os, at vi får skabt rammerne for, at børnene kan finde titbage til en hverdag, som de kender blandt klassekammerater, klasseværelser og skolebøger – om end den ikke er helt som vi kender den fra før coronatiden. – Vi føler os trygge i det. Vi kan tydeligt mærke i forhold til den første genåbning, at der er mindre stress denne gang, slutter Evald Lange Rise.