Med projektet Det Grønne Frejlev har byen fået mulighed for at skabe spændende og rig natur i Frejlev by. Med midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan Aalborg Kommune i samarbejde med Frejlevs borgere gennemføre projekter, der styrker Frejlevs grønne og bæredygtige profil.

Baggrunden for projektet er, at Frejlev har en rig og varieret natur – i grusgravene på skrænterne og i byens grønne kiler, hvor dyr og planteliv trives. Og mulighederne er mange og unikke for at skabe endnu mere rig natur.

Projektet Det Grønne Frejlev skal give alle mulighed for at opdage de mange naturkvaliteter, og det skal blive nemmere at komme ud i naturen. Projektet gennemføres frem til udgangen af 2021.

Nyt rekreativt område med biodiversitet sydøst for Frejlev Kirke. Området er arrangeret med stensætninger, træstammer og der er udsået vilde blomster.

Projektet har gennem de sidste måneder taget yderligere form, hvor der nu to synlige steder langs Nibevej er skabt to grønne portaler, der viser noget af den store natur og historie som Frejlev byder på, og som ikke ellers er synlig i centrum. Portalerne skal kunne opleves som markante, interessante pejlemærker i hjertet af byen. Borgerne i Frejlev skal have indflydelse på, hvad portalerne skal udtrykke og hvordan de kan bruges som f.eks. inspiration og mødesteder.

 

Læs mere i denne uges trykte udgave af Nibe Avis.

 

Nyt rekreativt område med biodiversitet sydøst for Frejlev Kirke. Området er arrangeret med stensætninger, træstammer og der er udsået vilde blomster.