Lørdag var et hundredtalligt opbud af Frejlev-borgere vidner til indvielsen af to nye byporte i regi af Det Grønne Frejlev.

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd og Frejlev Samråd har arbejdet snævert sammen med Aalborg Kommunes By og Landskabs forvaltning om nye byporte som en del af Frejlev-runden.

I den anledning havde parterne lørdag formiddag inviteret til indvielse af byportene, en ceremoni, der startede ved den østlige indfaldsvej mod Aalborg og efterfølgende tog de ca. 100 deltagere med på en tur rundt om Frejlev ad den såkaldte og nye »Frejlev-runden«; et stisystem på godt 10 km, som fortsat er under færdiggørelse.

Udsnit af byporten, beliggende på et areal, stillet til rådighed af Sønderholm-Frejlev Menighedsråd.

Rådmand Hans Henrik Henriksen holdt indvielsestalen og klippede sammen med børnene Knud og Kirsten det opsatte grønne bånd. Ved samme lejlighed fik publikum indsigt i baggrunden for »Det Grønne Frejlev«, dels ved taler af samråds formand Ruth Christensen og næstformand i Sønderholm-Frejlev menighedsråd, Mads Sølver Pedersen.

Læs mere i den kommende uges trykte udgave af Nibe Avis.

Udsnit af de mange deltagere ved indvielsen af byporten i Frejlev.