I foråret igangsatte Aalborg Kommune og Frejlev Samråd et lokalt forsøg med udbredelse og brug af eldrevne cykler.

Formålet var at undersøge behovet for og lysten til at bruge cyklen, dels til og fra job og dels som lokalt transportmiddel. Her er Frejlev bl.a. udfordret med stærke stigninger.
Blandt konklusionerne er:

- Cyklen spiller en vigtig rolle ift. sund og aktiv transport, men også ift. den grønne omstilling af transporten.

- Elcyklen viser et særligt potentiale for at få flere op på cyklerne, ved vores seneste undersøgelse blandt cyklister havde 18% af cyklisterne i Aalborg Kommune allerede har købt sig en elcykel, og markedet for el-cykler er i rivende udvikling.

- Også andre nye cykeltyper og koncepter vinder frem. Heriblandt Ladcykler og nye udlejnings- og leasing koncepter. Det gør til gængeligt for en større brugergruppe at bruge cyklen som et transportmiddel i dagligdagen. 

- I oplandsbyerne er der særligt lidt længere til hverdagslivets aktiviteter, og mange pendler til arbejde og uddannelse, her kan elcyklen være med til at nedbringe den barriere det kan være at vælge cyklen til på disse ture. Den kan give »medvind« på cykelstierne. 

I Aalborg Kommune arbejder har vi løbende fokus på forbedre og udbygge cykelstierne, men det er også vigtigt at vi får fokus på hvordan vi kan hjælpe adfærden på vej og bidrage til at få flere borgere op på cyklen. På den måde bliver cykelindsatsen bredere end bare fokus på den fysiske infrastruktur. Det giver en mere helhedsorienteret tilgang.

Bedste oplevelse med elcyklen?
»At det er det lille skub der skal til for at det bliver tåleligt at skulle cykle hjem fra arbejde selvom det næsten hver dag er i modvind og i hvert fald er op ad bakke.« Mand 45-50 år 

»Skønt at få det gratis motion og luft. Jeg føler ikke jeg går ud når jeg kommer hjem. Har fået ro i hovedet.« Kvinde 40-45 år

»At overhale unge piger op ad bakke.«  Mand 50-55 år

»At jeg har kunnet cykle på arbejde uden at være helt opkogt og svedig, når jeg nåede frem. Afkøling og omklædning har ikke været nødvendigt, hvilket er et kæmpe plus!« Kvinde 40-45 år.

 Er der noget, der har overrasket dig ved at have en elcykel?
»Alt er kun positivt! Det er en super transportform. Man slipper for at nå svedig frem til sin arbejdsplads, og man slipper for at sidde i en bilkø, eller vente på busser der passer dårligt sammen. Selv i regnvejr er det ikke så slemt at cykle, da man ikke sveder i regntøjet.« Kvinde 40-45 år. 

Hvordan oplevede du det mindre eller mere tidsforbrug?
»Ikke noget problem så længe man får motion, desuden er det meget mindre stressende at cykle end at holde for rødt i trafikken.« Mand 45-50 år.

 »Jeg bruger det at jeg ikke kunne udsætte mig for podcast, telefonopkald eller lignende til mentalt at koble fra. Det var rigtig godt.«. Mand 40-45 år.

Hvad skal der til, for at en elcykel vil være attraktiv for dig i hverdagen?
»Jeg har købt en elcykel, fik den dagen efter at jeg skulle aflevere den anden.« Kvinde 40-45 år.

 »Jeg har allerede købt en elcykel. Det gjorde jeg samme dag som jeg skulle levere lånecyklen retur.« Kvinde 40-45 år.

Facts:

• 70% har cyklet mellem 40 og op til 100+ kilometer om ugen.

• Ca. 40% har cyklet mellem 80 og 100+ kilometer om ugen.

• Der er kun 3 forsøgspersoner, der ikke ønsker at købe eller leje en elcykel. Grunden til dette er de cykler hurtigere end maksimumhastigheden på 25 km/t, så for dem går det langsommere at komme frem. 

• Der er 2 der købte en elcykel dagen før eller på dagen de skulle aflevere tilbage og flere har fortsat en leasing hos Swapfiets.

• 21 ud af 24 forsøgspersoner har erstattet bilen med elcykel på vej til arbejde eller uddannelse i forsøgsperioden.

• 54% har brugt elcykelen 4-5 gang om ugen.