Valgmøde i Frejlev satte ekstra fokus på trafiksikkerhed ved Frejlev Skolevej

Den øgede trafik internt i Frejlev og pendlertrafikken ud og ind af byen var dette store tema på det valgmøde, dertirsdag aften blev afholdt – netop på skolen, på vejen i byen, hvor trafikken hver eneste morgen er specielt kaotisk. Otte kandidater fra hver deres parti, stillede op for at svare på spørgsmål og få indtryk med hjem. Og de fik noget at tænke over. For løsninger med ændret infrastruktur koster mange penge og vejnettet i Frejlev er ikke let at lave om på. Den nyligt opstillede kandidat for De Radikale, Jes Lunde udtrykte det på denne måde:

– Det har en selvforstærkende effekt, når en usikker skolevej for eleverne betyder, at forældre kører børnene til skolen – så bliver problemet ikke mindre og så kører endnu flere deres børn til skolen, fordi de ikke tør lade dem gå eller cykle derhen, fordi der er kommet flere bilerne på de små veje.

Den konservative kandidat Vibeke Gamst, der sidder i det nuværende byråd, benyttede muligheden for at kritisere hele byens hidtidige politik, når det gælder infrastrukturen i mange nye udstykninger_

– Man har overladt alt for meget af arealplanlægningen til de bygherrer, der bygger de nye boligkvarterer og kommunen glemmer helt at der skal være plads til alle former for trafik, cykler og gående. Først efter at al jorden er optaget af fine ny boliger, opdager man at der også er nogen svage trafikanter og gående der skal færdes ud og ind af området. Det skal der ændres på.

Langt det meste af trafikken til og fra Frejlev Skole skal passere ad Frejlev Skolevej, og det kan nemt skabe farlige situationer.

Når gælder den tætte trafik og for høje hastigheder gennem byen, havde Liberal Alliances kandidat Michel Thrysøe et modigt forslag, der kunne ramme selv de lokale bilister:

– Jeg bor i Nørresundby – i Lindholm, og der praktiserer vi at ringe efter en fartkontrol hos politiet. Det virker, så det kunne jeg foreslå jer her i Frejlev, men det så også jer lokalt der kan komme til at betale bøderne. Ellers vil jeg gå ind for etablering af flere chikaner på vejene i Frejlev for at sænke hastigheden.

Alle i panelet nåede dog til enighed om, at det er en nødvendighed at få bedre og mere sikker afvikling af trafikken i Frejlev. Det kommende byråd bør afsætte midler til at anlægge flere relevante gang- og cykelstier i og omkring Frejlev, så alle kan færdes trygt til og fra skolen.

Jeg vil arbejde benhårdt for at skabe en mere sikker skolevej, det er en nødvendighed, lovede den socialdemokratiske kandidat, Evald Lange Rise. 

Det kunne Torben Froberg Poulsen fra Venstre godt tilslutte sig og henviste til succesen med anlæggelse af stier i Nibe i 1980-erne:

– Vi skal have flere stisystemer i Frejlev for at få børnene sikkert til og fra skole – uden forældre kørsel.

På mødet, arrangeret af Frejlev Samråd,  deltog en repræsentant for hver af følgende partier: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, De Radikale og Nye Borgerlige.