Sidste år blev første del af Frejlevrunden – den nye sti, der nu omkranser hele Frejlev by – indviet, og lørdag blev den sidste – og længste – rute indviet og taget i brug.

Efter en kort vandring af den endnu ikke indviede del Frejlevrunden, stoppede forsamlingen af et halvt hundrede deltagere op, og rådmand Jan Nymark Thaysen, der havde påtaget sig opgaven at indvie ruten, roste dels initiativet med at etablere ruten og dels den kvalitet, som den ca. 8 kilometer lange rute rundt om Frejlev har fået. Rådmanden hæftede sig bl.a. ved, at Naturstyrelsen på en del af sine egne arealer, der er stillet til rådighed for ruten, er plantet frugttræer, som brugerne af stiforløbet med tiden kan stoppe op og plukke af.

Ruth Christensen – formand for Frejlev samråd – glædede sig på borgernes vegne over de nye muligheder, som den samlede færdiggørelse af Frejlevrunden giver.

Langs ruten er der flere steder opstillet bænke og borde samt informationstavler og fitnesspunkter.

Den sydlige del af ruten er allerede velbesøgt med storslået udsigt over Frejlev og omegnen, mens den nordlige del går gennem bl.a. et nyplantet område nær Griegsvej og Ny Nibevej.

Fra Frejlev samråd kvitterede formand Ruth Christensen med at takke kommunen og bidragsydere til projektet.

 

 

Introduceret af fysioterapeut Anette Lehmann, Frejlev, og hendes kolleger fra profysio i Skalborg, blev et fitness-punkt på ruten indviet af samrådsformand Ruth Christensen og rådmand Jan Nymark Thaysen.