St. Restrup Idrætsforening samlede 70 repræsentanter for foreningens frivillige og sponsorer til orientering om den store forenings aktiviteter og udvikling, socialt samvær og foredrag om mental robusthed ved Christian Nielsen, tidligere ansat ved politiet og frømandskorpset.

Indledningsvis gennemgik en veloplagt hovedformand for foreningen Johanne Bugge hvad St. Restrup Idrætsforening står for i dag, nemlig flere end 1000 aktive medlemmer i hele syv afdelinger, og med ikke færre end 172 »fantastiske frivillige«, som hun udtrykte det.

Netop i kraft af de mange frivilllige og de tilknyttede sponsorer er St. Restrup IF et samlingspunkt på tværs af Frejlev, og man er i konstant samarbejde med bl.a det lokale samråd, borgerforeningen og erhvervslivet.

Foreningens hovedbestyrelse satte for to år siden en ny, fælles vision og arbejder på en helhedsplan for at skabe attraktive omgivelser for de mange aktiviteter, udendørs som indendørs. Og ud over en lang række idrætslige aktiviteter, er der i regi af St. Restrup IF mere socialt betonede aktiviteter som ølsmagning, Sankt Hans og en kommende fest i Frejlevhallen.

Kunststofbane er næste mål
Med vedtagelsen af Aalborg Kommunes budget for 2023 og følgende år, har foreningen fået tilsagn om anlæggelse af en ny fodboldbane med kunststofbelægning, som efter etablering vil øge tidsrummet, hvor der kan spilles udendørs – og samtidig vil kunne tilbyde andre aktiviteter i de timer, som for tiden bruges til fodbold aktiviteter i de lokale haller.

Samtidig med tilsagnet om kommunal medfinansiering af en kommende kunststof græsbane vil der være krav om medfinansiering fra foreningens side på 1,5 mio. kr. – et beløb, som skal rejses i løbet af 2023, forklarede Johanne Bugge de mange tilhørere.

Halfest 2023 i støbeskeen
En tidligere aktivitet, som efter 2 års pause blev afholdt i 2022, er nu under planlægning for 2023. Det gælder den lokale halfest, som ud over at samle Frejlev og folk i foreningens virkeområde til en festlig aften, også gerne skulle kaste et beløb af sig til St. Restrup IF.

Henrik Nielsen holdt et meget inspirerende foredrag for de 70 deltagere ved sponsor- og frivilligmødet i RIF.

Mental robusthed
Christian Nielsen, der coach mv. inden for mental opbygning og tidligere ansat ved politiet og frømandskorpset, gennemgik i et medrivende og spændende foredrag, de udfordringer, han selv har haft i form af stress og uligevægt – og som han ved dedikation og hård træning har frigjort sig af.