Tirsdag 23. maj 2023 var underskriftdagen for overdragelse af 75% af SDK Holding ApS, hvori driftselskaberne ligger, til fjerde generation, Søren og Simon Kjærsgaard. 

– Vi ønsker S.D. Kjærsgaard A/S fortsat skal være en familieejet virksomhed, også for fremtidige generationer, hvorfor vi har fundet det rettidigt, at foretage første skridt  af en overdragelse til fjerde generation.

De seneste år har vi været vidne til professionelle investorers opkøb af traditionsrige  familievirksomheder .  Ejerne af S.D. Kjærsgaard ønsker at konkurrere med de professionelle investorer, og deltage i den forventede konsolidering af vores industri.  

I forbindelse med overdragelsen er bestyrelsesformand Peter Brink Madsen, Simon og Søren Kjærsgaard indtrådt i SDK Holding ApS bestyrelse. 

– Jeg  vil fortsat have de bestemmende atier, ligesom hans rolle som direktør i S.D. Kjærsgaard vil være uændret, men grundstenen til fremtiden er lagt med Søren og Simon’s indtræden i ejerskabet, siger Palle Kjærsgaard til Nibe Avis.