300 praktikpladsaftaler i hus på Erhvervsskolerne Aars

Langt de fleste af eleverne på erhvervsuddannelsernes grundforløb, på Erhvervsskolerne i Aars har fået en ekstra julegave, nemlig en praktikplads i en virksomhed.

Siden sommerferien har Praktikcenteret lavet ikke mindre end 200 uddannelsesaftaler, og der er stadig ubesatte praktikpladser, indenfor for stort alle fagområder, lyder det fra praktikcenterleder Asger Andersen. Indenfor for nogle fagområder er efterspørgslen så stor, at virksomhederne begynder at ansætte eleverne, inden de har påbegyndt et grundforløb.

Drengerøve i aktion.

Netop disse virksomheder er blevet tilgodeset med den nye trepartsaftale, som indebærer at virksomhederne fra årsskiftet, får fuld lønkompensation for alle lærlingens skoleophold, også grundforløbet. Dertil kommer at virksomhederne også får fuld kompensation for elevudgiften til skolehjem, samt befordringsgodtgørelse.

Vi har gennem hele 2016 været i dialog med vores forskellige brancher om de fremtidige rekrutteringsudfordringer, og vi må sige, at de forskellige initiativer har båret frugt, lyder fra anerkendende fra praktikcenterlederen, som konstaterer at der stadig er over 50 ubesatte praktikpladser på skolens hjemmeside.

Den største udfordring i det nye år, handler således om at få så mange og unge voksne som muligt, til at overveje en fremtid med en erhvervsuddannelse. Der starter nye grundforløb på alle uddannelser d. 16. januar 2017, og vi er klar ved telefonerne straks efter nytår, lyder det afslutningsvis fra studievejleder Minna Hjort Jespersen.