Kulturelt Samråd Kulturpris tilfaldt i år samrådets mangeårige, nu tidligere formand, tidligere borgmester Jens Østergaard Madsen.

Hvert år på Påskeudstillingen tildeler Kulturelt Samråd i Nibe sin Kulturpris til en person, der har udviklet og tilført kulturen noget nyt, noget godt og som har virket for udbredelsen af kulturen i og omkring Nibe.

Efter åbningen af årets Påskeudstilling var det så bestyrelsesmedlem i Kulturelt Samråd Alf Nedergaard, der motiverede prisen – og han afslørede straks, at Jens Østergaard Madsen var årets modtager af prisen.

Alf Nedergaard hæftede sig ved, at årets prismodtager – faktisk inden han forlod jobbet som borgmester i Nibe Kommune – ønskede at arbejde for kunsten ved at påtage sig opgaven som formand for Kulturelt Samråd.

Alf Nedergaard noterede sig, at Jens Østergaard Madsen i sin tid som byrådsmedlem og borgmester i Nibe Kommune var kendt for en indsats og et glødende engagement for Nibe. I sin tid som politiker blev der sat ambitiøse mål og der var mod til også at føre dem ud i livet.

Alf Nedergaard fortsatte: – I de 10 år som formand for Kulturelt Samråd har du sat visionære mål og vist vilje til at få os andre med i den rigtige retning. Det gælder for såvel kunstudstillinger som for koncerter, foredrag m.v. Også under Kulturnatten i Nibe har Ketty og Jens åbnet sit hjem for publikum, og der er dels holdt udstillinger i haven og dels sunget opera fra balkonen.

Jens Østergaard Madsen takkede inderligt for nu at være udvalgt blandt de mange, som gennem årene har modtaget Kulturprisen, og han kvitterede med at tale ud fra fire grundprincipper. Kunst og Kultur, Pligt og Ret, Livet handler om at give – og om glæde.

Kunst og Kultur er en vigtig del af livet – og han appellerede til, at vi alle lever i nu’et og ikke forsøger at leve i det øjeblik, der følger om lidt. Kunsten giver glæde og er ofte grundlag for diskussioner og tanker.

»Pligt kommer før ret«, sagde årets prismodtager og begrundede det med, at hvis man har evnerne i en bestemt retning, så har man også pligten til at benytte sig af det og lade evnerne komme til udtryk.

– Livet handler om at give – det gælder formentlig også for kunstnere, og her gælder det, at den kollektive glæde kommer først – frem for holdningen om »- og hvad får jeg så ud af det?

Glæden – den oplever vi på en udstilling som her, og vi oplever glæden ved f.eks. en kirkekoncert i Nibe Kirke. Jeg oplever glæden i jeres øjne over udstillinger eller musik, og det er en glæde for mig alene at opleve andres glæde, sagde Jens Østergaard Madsen inden han sluttede sin tale.

Jens Østergaard Madsemn beundrer her den lille skulptur »Medvind-Modvind« sammen med sin kone Ketty.