Omkring 150 var Skærtorsdag mødt op for at overvære åbningen af Kulturelt Samråds Påskeudstilling på Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk.

Med sig fik de en velkomst af samrådets formand Kristina Kristoffersen, som takkede landbrugsskolen for værtskabet og bød velkommen til publikum og udstillere.
– Samrådets bestyrelse har forsøgt at sammensætte en attraktiv udstilling med mange former for billedkunst og skulpturel kunst, og der er lokale kunstnere som kunstnere fra andre dele af landet, sagde hun.

En særlig velkomst lød til den del af udstillingen, der omfatter kunst fra børn på Aalborg Kulturskoles afdelinger på Nibe, Nørholm, Sønderholm og Frejlev skoler. Her har børn fra hhv. 2.-4. klasse og 5.-6. klasse arbejdet med kunst i forskellige former, og som noget nyt vil vi gerne både vise disse børns værker og fremover også gerne øge fokus på børnenes kunst og inspirere dem til at kunsten er en vigtig del af samfundet som helhed.

Årets åbningstale ved Påskeudstillingen var lagt i hænderne på landbrugsskolens forholdsvis nytiltrådte forstander Erik Poulstrup. Han takkede ydmygt for, at Kulturelt Samråd år efter år vil lægge udstillingen på skolen, og han ser det for skolen som en ære at være vært.

– Jeg har ikke egentlig forstand på kunst – men jeg har det med kunst og vin på den måde, at hvis det giver et godt indtryk – ser godt ud og smager godt – så er det god kunst eller god vin, sagde Erik Poulstrup, med opfordring til publikum om at tage udstillingen til sig og måske tage samme udgangspunkt for udstillingens mange værker. Og så kom Erik Poulstrup med en direkte opfordring: Udstillingen er naturligvis en oplevelse i sig selv, men værkerne er også til salg, så falder man for et godt billede, kan det faktisk købes!

Erik Poulstrup sluttede med at opfordre publikum til at betragte Nordjyllands Landbrugsskole som et åbent sted, hvor man altid skal være velkommen, hvis man har lyst at komme, og han indbød de tilstedeværende til at overvære en efterfølgende afsløring af en ny monumental skulptur, som fremover vil være opstillet ved indkørslen til landbrugsskolen.

Efter uddeling af årets Kulturpris, blev kunstudstillingen sluppet fri og publikum fik lejlighed til at bese de 18 kunstneres værker.

Udstillingen er åben dagligt alle påskedage.

Rikke Øvad, der er koordinator for Aalborg Kulturskoles undervisning i kunst og selv underviser nogle af eleverne, viser her en fjordfugl, som Sonja har fremstillet. Bagved på gul baggrund ses en tegning af fjordfuglen, der har dannet forlæg for den den lille skulpturelle figur.
Kristina Kristoffersen bød sammen med sin bestyrelse velkommen til publikum og de mange udstillere.
Forstander Erik Poulstrup bød velkommen til Lundbæk og opfordrede til at købe de udstillede værker.