Skulle det være nødvendigt med en årlig aktivitetsdag, hvor der samles affald i Nibe by og i den nære natur omkring byen, spørger man fra tid til anden sig selv...? 
– Udsagnet kommer fra Anette Petersen, nyvalgt medlem af bestyrelsen i Nibe Samråd og »ildsjæl« for en ren natur.

– Svaret blæser jo ikke i vinden, for vi kan ved selvsyn alle se, at der – særligt her ved forårstide, hvor planter ikke dækker affaldet – at der en del steder flyder med affald.

– Selv går jeg sammen med min mand ture i den nære natur omkring Nibe, og her samler vi hver gang adskillige kilo affald. Og der er tale om »snart sagt alt«. Ikke blot slikpapir, men f.eks.: Gamle sko, en ketchupflaske, éngangsflasker (med pant!), plastikposer og -sække, hele og ituslåede glasflasker osv.

Disse typer affald går vi nu sammen og samler ind på lørdag. Initiativet kommer fra Nibe Samråd og Nibe Handelsforening.

Lørdag morgen kl. 7.30 starter de handlende i Nibe med at feje gader og fortove i Nibes centrale forretningsgader, og efter en gang morgenkaffe for alle, der møder op til aktiviteten, bruger vi resten af formiddagen på at samle, rense og feje Nibes gader, veje og den nære natur ren for affald, forklarer Anette Petersen og Lars Kirk Larsen, nyslået formand for Nibe Handelsforening.

På forhånd har følgende skoler og foreninger meldt sig til at deltage i indsamling af affald; enten her i indeværende uge eller på selve dagen: Nibe Skole, Vokslev Friskole, Nibe Boldklub, Nibe Bådelaug, Nibe Jagtforening, Nibe Roklub, Nibe Handelsforening og Nibe Samråd.

Det forventes endvidere, at borgere og grundejerforeninger i Nibe bakker op om aktiviteten og samler, fejer og renser på eget initiativ, så vi kan gå foråret i møde med en ren by og ren nær-natur, siger Anette Petersen til Nibe Avis. Aalborg Kommune stiller container til rådighed og kommer med en fejemaskine.

Anette Petersen og Lars Kirk Larsen opfordrer til at deltage i lørdagens affaldsindsamling i Nibe – eller hvor man nu bor!
Anette Petersen mødte på sin tur rundt i Skalskoven Peter Jensen og Lars Haun, der arbejder for firmaet Buus & Co., som holder stierne i Skalskoven rene ved jævnlige besøg.