LÆSERBREV:

Byrådsmedlem Hans Thorup (V) råber nu politisk »vagt i gevær« med hensyn til dele af udviklingen i Nibe by:
– Der blev sidste år vedtaget en ny kommuneplan for Nibe by, og med de senste opkøb af jord og en fortsat udvikling, der udpeger mulighed for mindst 450 nye boliger over 10-12 år, vil Nibe Skole kunne komme under et betydeligt pres. Presset kan komme på baggrund af, at skolens rammer allerede nu er spændt til bristepunktet med hensyn til antal af klasser, hvoraf der i flere årgange er fire spor. Hans Thorup oplister udfordringerne og peger på løsninger i et læserbrev.

Hans Thorup (V), byrådmedlem for Venstre i Aalborg Byråd ser store udfordringer for Nibe Skole, hvad angår plads til et fortsat stigende antal elever og fire spor i et stadigt stigende antal skoleklasser. Herom beretter han i dette læserbrev:

Skal Nibe have en skole nr. 2?
Nej, det mener jeg ikke nødvendigvis. Til gengæld er det efter min mening på tide at tænke udvidelse af eksisterende rammer, som meget stærkt nærmer sig grænsen for flere elever. Mere end 800 elever går der på Nibe Skole, som er Aalborg Kommunes næststørste (Gug Skole er lidt større), og på flere årgange er der nu fire spor. 

Der kan ikke bygges mere på skolens grund, og derfor kunne vi som minimum tænke Lærkereden, den tidligere børnehave, ind i planen. Bygningen ligger lige ved skolen, og ejes af Aalborg Kommune, men er efter min mening saneringsmoden, selv om den i dag benyttes af dagplejerne.

Hvorfor lige nu?
Vi vedtog sidste år en rigtig god byudviklingsplan, der rummer mulighed for mere end 400 nye boenheder, det være sig både parcelhuse og almennyttige boliger. Jeg føler mig overbevist om at tilflytningen til Nibe vil stige kraftigt, lige så snart der med kommende lokalplaner bliver åbnet for disse nye muligheder. Der er noget på vej lige om hjørnet, hører jeg på vandrørene, og det signal skal få os til at kigge ind i fremtiden. Der vil helt sikkert ske en tilvækst af børnefamilier, som ønsker at bo i en centerby som Nibe, der har fantastisk meget at byde på.

Fra skoleudvalgets side afsatte vi flere hundrede millioner til renovering af skoler i budgetårene 2017 til 2020, og på Nibe Skole drejede det sig om 1,9 mio. til til indretning af nye lokaler til håndværk og design.

Hvis man fra kommunens side fortsætter skolernes investeringsplan, - og det vil jeg sandelig håbe og også kæmpe for, vil der skulle bruges penge til faglokaler som billedkunst, fysik- og biologi, natur og teknik samt især musiklokaler. Her kunne vi bygge helt nye lokaler på Lærkeredens grund. Også skolens udenomsarealer trænger i den grad til et løft.

Derfor er det nu vi skal planlægge. Vi skal ikke være på bagkant ved at lave lappeløsninger, der i sidste ende koster langt flere skattekroner, og som tvinger skolens ledelse til at have satelitter på adresser længere væk fra skolen. Gode fysiske rammer bidrager også til en god arbejdsplads, ligesom det øger barnets indlæringsevne.

Rigtig god sommer og 
Venlig hilsen
Hans Thorup

Hans Thorup: Området ved Skolegade og arealet med den tidligere Børnehave Lærkereden kan anvendes til skoleformål.