Hvis ophavsmanden til Nibe Anlæg, den tidligere storkøbmand i Nibe Søren Nielsen, som anlagde det første anlæg ved Nørregade i 1820, havde været med ved fredagens genindvielse af anlægget, kunne det nok have gjort ham en smule stolt. For efter et par snese af år, hvor det gamle anlæg har været noget overset mht. vedligehold, har der det seneste år været stærkt fokus på den centrale del af området, hvor»Grotten« er placeret, og hvor der på et renoveret og drænet område i dag er opstillet et energi-felt, skabt af Thorvald Odgaard.

Fredag var der så inviteret til en genindvielse på baggrund af den gennemførte renovering. Initiativtagerne til den lille højtidelighed var rådmand Hans Henrik Henriksen og Thorvald Odgaard, der gennem Hans Henriks og Ole Henriksens mor Anny Henriksen havde formået at få Ole til at kaste glans over sin barndoms by ved at være til stede.

Forud for hele processen med renovering havde der i 2014 været gennemført en aften med Ole Henriksen i Nibe Idræts- & KulturCenter, som havde kastet et overskud på 80.000 kr. af sig. Overskuddet var således første skridt på vejen til at dække den økonomiske del af renoveringen, godt suppleret af Aalborg Kommune.

Kunstner Thorvald Odgaard har bidraget som konsulent på arbejdet og har skabt det lille arrangement i granit, som er et energifelt, velegnet til ophold og siddeplads. Thorvald Odgaard lagde i en kort tale op til, at man tænkte tilbage på købmand Søren Nielsen, der i 1820 skænkede området til Nibe by – og gennem tiderne har forskellige mennesker bidraget til at udbygge Anlægget med et springvand med tre sild, Grotten, et solur, mindesten for Søren Nielsen, plantet en blodbøg ved genforeningen i 1920 og arrangeret koncerter – jo, der er masser af historie i Anlægget, sagde Thorvald Odgaard og han konstaterede, at der nu er skabt et anlæg, som i al sin enkelthed er nemt at vedligeholde – incl. ny trappe i granit og ny beplantning. Thorvald Odgaard rettede afslutningsvis en stor tak til Ole Henriksen for initiativet til at skaffe penge til dele af projektet.

Ole Henriksen lod i sin indvielsestale tankerne gå tilbage til 1960'erne, hvor han med familien boede i Enggaarden, lige ved Anlægget.  – Her legede vi børn, klatrede i træer og stod på ski i de små bakker. Stedet er fantastisk, og jeg er meget glad for at have medvirket til at genskabe dele af min barndoms legeplads, sagde Ole Henriksen til den godt hundredtallige skare, som var mødt for at overvære indvielsen – og alle fik en oplevelse af samhørighed, inden Ole Henriksen og Lawrence Roberts beredvilligt stillede op til selfie-fotografering, som mange benyttede sig af.

Rådmand Hans Henrik Henriksen rundede talerrækken af med at konstatere, at renoveringen af anlægget er et eksempel på, hvordan man i Nibe løser en opgave i fællesskab. Anlægget var forsømt, og Thorvald Odgaard havde været i gang med at gøre opmærksom på det. Men så tog han fat i os gennem vor mor Anny Henriksen, og vi fik et foredrag i stand i Nibe Idræts- & KulturCenter, hvor der ved medvirken af et 600-talligt publikum blev skabt et overskud på 80.000 kr. til en start. Siden har Aalborg Kommune løst forskellige problemer med overfladevand, dræn og en ny fortovsbelægning langs Nørregade.

Også Hans Henrik lod tankerne gå tilbage til anlægget, hvor også han legede som barn: – Vi byggede huler og vi legede vel nok overalt. Så meget, at kommunegartner Aksel Hjorth og hans folk måtte håndhæve området og vi gemte os så i Enggaardens kælderskakt for at undgå at få skældud. – Byen har fortjent at få anlægget tilbage, og det er nu sket, sluttede rådmanden, inden han bød de godt 100 fremmødte på kaffe, te og hindbærsnitter fra Mettes mad og Kager.

Hans Henrik Henriksen fortalte om processen med renovering af anlægget.
Ole og Hans Henrik Henriksen med familie og initiativtagere.
Thorvald Odgaard: Tak til de, der gennem tiden har skabt anlægget med forskelligt indhold. Nu er vi delvist i mål, og vi har et projekt, der peger fremad.