Formand Kaj Pharsen nævnte de mange deltagelser i lokale, regionale eller lands-konkurrencer og roste samtidig det frivillige arbejde i klubben.

I sin årsberetning på generalforsamlingen for nylig roste Kaj Pharsen særligt det store frivillige arbejde, som er klubbens omdrejningspunkt. Det gælder træningen og det store arbejde og de mange timer, som trænerne har brugt gennem året. Weekend efter weekend i vinterperioden stiller de op i al slags vejr og træner deres hold. Og aften efter aften stiller de op i sommerhalvåret og deler ud af deres store erfaring. Det er dét, vores passion og fællesskab omkring hunde og vores træning, der for mig er kernen i vores forening.

Kaj Pharsen fortsatte sin beretning: – Vi tilbyder træning i Lydighedsprogrammet, i Rally og i Agility, som alle er konkurrencebærende. Derudover har vi også hvalpetræning. Endelig må vi også nævne at der trænes Nordisk i klubben og at der arrangeres en del træningsseancer på tværs af klubberne i kredsen i klasserne A, E og Nordisk. Der er noget, som vi skal værdsætte og styrke endnu mere, da det både bringer gode fif og erfaringer ind i klubben samt styrker sammenholdet blandt hundefører og træner, både internt og eksternt.
Vi har desværre også denne sæson været nødt til at oprette ventelister på både hvalpeholdene og unghundeholdene. Det er et mål at undgå ventelister i fremtiden og afholde et ekstra hvalpekursus om året, sagde formanden til de fremmødte ved generalforsamlingen.

Hæder for 30 års trænergerning
Gennem 2017 har ekvipager fra DcH Nibe deltaget i talrige konkurrencer landet rundt, og Kaj Pharsen nævnte her de bedste resultater opnået blandt mange af klubbens medlemmer.
Ved et stævne i foråret blev Fritz Toft hædret for 30 års trænergerning i DcH Nibe med en ny pokal, der symboliserer samarbejdet mellem hund og menneske, samt en flaske vin. Senere samme dag blev der holdt surprise-reception for Kurt Nielsen, som blev nr. 2 til Danmarksmesterskaberne i Nordisk Rundering.

DM og NM deltagere værdsat
8. oktober var der arrangeret en lille sammenkomst i klubhuset for at værdsætte klubbens deltagere i DM i lydighedsprogrammet og i de nordiske mesterskaber i Nordisk. I DM fik Kurt Nielsen og Andy en 13.-plads i E-klassen, Hanne Sten Hansen og Troja fik en 14.-plads i E-Klassen, og Dolly Toft og Bibi fik en 6.-plads i A-klassen.

Hanne Dausel Årets Træner
På mødet blev Hanne Dausel tildelt titlen som Årets Træner, og skudsmålet lød her:
– Altid positiv. Altid i godt humør. Udfører positiv træning, og er ikke bange for at være fjollet og trille rundt på banen, hvis det er det, der skal til. Springer på alle mulige og umulige opgaver. Hun har et hjerte, der banker for alle og specielt for udsatte hunde.

Nyt æresmedlem
Kaj Pharsen motiverede på mødet valget af Lena Blicher som klubbens nye æresmedlem:
– Lena er vores allesammens kasserer! Hun har været her altid for langt de fleste i klubben. Hun er kendt for at være en skarp og god kasserer, hvor der altid er styr på pengestrømmene og altid penge i kassen. Ikke fordi hun er påholdende, om end Mogens indimellem klynker over at lommepengene ikke rækker så langt som ønsket, når Lena gennem årene har været ude og deltage forskellige møder i forbindelse med alt hendes øvrige foreningsarbejde. Personligt har jeg draget stor fordel af hendes evner som kasserer og ikke mindst som sparringspartner i forbindelsen med bestyrelsesarbejdet i DcH Nibe gennem godt 10 år. Som klub har vi altid været økonomisk begunstiget af det samarbejde vi har med festivalen og langt de fleste år har det givet overskud. Men Lena har også været ude og skrabe penge sammen fra andre kilder, herunder blandt andet overskud fra spillemaskiner. Vi har altid været enige om, at der skulle være en god slat penge i kassen, så vi kunne agere, når der var et økonomisk pres. Vi har længe haft mere end 100.000 kr. i kassen hvert år. Men da vi skulle bygge om og renoverer klubhuset mente Lena, at det var på tide at bruge af egenkapitalen, så vi kunne søge om penge med en egenfinansiering der viste at vi ville dette og hun bevilligede faktisk 100.000 kr. af egenkapitalen. Dette havde ikke været muligt uden en »fast« styring af pengestrømmene. Desværre vil helbredet ikke længere give Lena lov til at fortsætte som før og Lena har derfor valgt at trække sig fra kassererposten og fra bestyrelsen. På grund af Lenas store engagement og arbejde for DcH-Nibe gennem årene vil vi derfor hædre Lena med et velfortjent æresmedlemsskab i DcH-Nibe og jeg synes derfor at vi skal rejse os og give Lena en stor hånd for alt hvad hun har givet os.

Lena Blicher fik på mødet overrakt pokal og blomster som bevis på æresmedlemskabet. Formand Kaj Pharsen (t.h.) overrækker, i overværelse af Lenas mand, Mogens Weber.

Byggeri/Renovering
Kaj Pharsen sluttede sin omfattende beretning med at omtale det seneste byggearbejde på klubhuset: – Vi har i dette år gennemført og afsluttet en gennemgribende renovering af vores terrasse. En proces der begyndte for lang tid siden med en del møder, ansøgninger, og snakke på kryds og tværs. En proces hvor mange har kastet rigtig meget energi, blod, sved og tid ind i opgaven. Jeg har sagt det før og siger det gerne igen. Det er mere end imponerende, at vi har løftet denne opgave på så flot en måde og med et så fremragende flot resultat. Faktisk er resultatet endda blevet meget bedre end det blev planlagt. Vi skylder en stor tak til alle de mange, som har været en del af processen. Særligt må vi fremhæve Morten Gunner Hansen, Morten Hansen, Jan De Rosche og Irma Larhmann som de bærende kræfter. Og en stor tak til alle de andre, som har brugt mængder af tid, herunder især malearbejde. Jeg vil vove den påstand, at vi nok har kredsens flotteste klubhus. Og det er også blevet meget mere »grønt«. Vi har endvidere fået lavet en ny udvendig terrasse også samt forbedret vores tilkørselsforhold. Så tak til kommunen for det, lød de afsluttende bemærkninger.

Formand genvalgt – ny kasserer
På mødet blev Kaj Pharsen genvalgt som formand, mens Lena Blicher trak sig som kasserer p.g.a. helbredet. Irma Lahrmann overtager kassererposten det næste år, som er resten af Lenas valgperiode. Derudover trådte Pia Reintoft ind i bestyrelsen. Begge blev enstemmigt valgt.