På Nibe Bådelaugs generalforsamling for nylig kunne formand Jesper Boas Therkildsen overfor 53 fremmødte medlemmer berette om et roligt år med god drift og en fyldt jollehavn, hvor der fortsat er medlemmer på venteliste til en bådplads. Mødet blev indledt med et minuts stilhed til minde om tre af laugets medlemmer, der i det forløbne år er afgået ved døden: Jørgen Jørgensen, Henning Larsen og Frank Søndergaard.

Havnens Dag – igen i 2018
Formanden koncentrerede sig i sin beretning om bl.a. arrangementet Havnens Dag, som i 2017 blev aflyst, idet man havde forudset at skulle bruge ressourcer på byggeri af et nyt klubhus. Dette blev dog ikke til noget i det forløbne år, da bl.a. arbejdet med tilladelser trak ud. 
Havnens Dag gennemføres så i år d. 26. maj med Nibe Bådelaug som aktiv deltager sammen med andre foreninger, der har fjorden som samlingspunkt.

Bådelauget har i 2017 deltaget i møder med henblik på øget samarbejde om en Sildefestival, hvor Havnens Dag havde fået mulighed for at deltage. – Men bl.a. på baggrund af, at Havnens Dag er et non-profit arrangement, kunne man ikke nå til enighed om dette samarbejde, og de hidtidige foreninger gennemfører så fremover Havnens Dag i samme form som hidtil. – Denne afgørelse skal dog ikke afholde en evt. kommende Sildefestival i at blive en realitet, men sammenhængen med Havnens Dag er ikke aktuel for Nibe Bådelaugs vedkommende, sagde Jesper Boas Therkildsen.

Havnens Dag samler traditionelt et stort publikum. (arkivfoto)

Ønske om video overvågning
Formanden brugte også taletid på, at bestyrelsen kunne opnå medlemmernes accept af, at der arbejdes videre med et projekt om videoovervågning af større eller mindre dele af jollehavnen i Nibe. Der sker lejlighedsvis tyverier eller andre unoder på havnen, og disse vil vi gerne gøre alt for at undgå, og gerne sammen med myndighederne forsøge at finde de ansvarlige, hvis og når det evt. sker igen. Allerhelst vil vi naturligvis gerne, at tyverier m.v. kan undgås, sagde formanden, der på vegne af bestyrelsen fik de ønskede tilsagn fra medlemmerne.

Nibe Bådelaugs bestyrelse fik tilsagn fra medlemmerne om at arbejde videre med video overvågning af jollehavnen. (arkivfoto)

Klubhusbyggeri på vej
Bådelaugets tidligere formand Ove Gade orienterede under beretningen om det planlagte og kommende byggeri af et klubhus, som sker i samarbejde med Nibe Fjordbadeklub. Byggeriet, der planlagt til samlet 170 kvm., skal indeholde den nuværende fællesstue i »det røde havnehus«, klubhusfaciliteter for Nibe Bådelaug samt omklædning- og sauna for medlemmer af Nibe Fjordbadeklub.

Byggeriet er budgetteret til 2 mio. kr., hvoraf medlemmerne ved en aktiv bygge-indsats er stillet i udsigt at kunne spare ca. 700.000 kr. Samlet er der fra Aalborg Kommune givet tilsagn om tilskud til byggeriet, og fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kom der sidst på året 2017 et tilsagn om 500.000 kr. i tilskud. 

– Samlet mangler de to foreninger nu ca. 500.000 kr. for at kunne igangsætte byggeriet, og disse penge håber vi på forskellig vis at kunne disponere over inden for få måneder, så byggeriet kan komme i gang i år, sagde Ove Gade, idet han appellerede til medlemmerne om at bidrage med arbejdskraft i større eller mindre omfang når byggeriet skal i gang.

Bådelaugets kasserer Johan Jørgensen fremlagde et årsregnskab med et beskedent overskud.

Til bestyrelsen var der genvalg af Johan Jørgensen og Søren Peter Jensen, mens Ove Gade blev valgt i stedet for Ejnar Grevy, der efter 60 år i bestyrelsen havde valgt at træde ud. Som suppleant til bestyrelsen valgtes Emil Sørensen.

Laugets formand Jesper Boas Therkildsen takkede Ejnar Grevy for en årelange og meget engagerede indsats, og han overrakte ham en gave. Ejnar Grevy er allerede for år tilbage udnævnt til æresmedlem af Nibe Bådelaug.

Nibe Bådelaugs formand Jesper Boas Therkildsen (t.h.) roste Ejnar Grevy for de mange års indsasts i foreningen.

Ejnar Grevy kvitterede med et ca. 10 minutters foredrag om, hvordan medlemmerne i 1950’erne byggede den nuværende jollehavn, efter en tidligere og mindre »kajakhavn« var blevet nedlagt, da omfartsvejen blev anlagt – et foredrag, som gav eftertanke hos de fremmødte, og som de kvitterede for med stående klapsalver.

I Nibe Avis' trykte udgave kan du onsdag læse Ejnar Grevys fortælling om etablering af jollehavnen i Nibe i 1950'erne: LÆS HER