På søndag markerer Nibe Marineforening 75 året for starten på det, der siden er blevet én af Nibes meget traditionsrige foreninger.

I 1943 samledes en kreds af tidligere marinere for at drøfte muligheden for at oprette en marineforening for Nibe og omegn. 

Gasterne der var samlet var: Mejeriejer Jens Pedersen, Blikkenslager Johs. Nonboe, Bødker Holger Dahlstrøm, Fisker Niels Fuglsang, Gasværksbestyrer Jens Droob, Barber Thomas Møller, Fabrikant Carl Kristensen.

Dette forberedende møde besluttede at indkalde til stiftende generalforsamling 

d. 28. maj 1943, hvor ønskerne blev realiseret og foreningen blev stiftet med et medlemstal på 35 gaster.

Den første bestyrelse så herefter således ud: Formand Jens Pedersen, næstformand Jens Justesen, kasserer Johs. Nonboe, sekretær Moody Sørensen, bestyrelsesmedlem Niels Mortensen, bestyrelsesmedlem Niels Fuglsang og bestyrelsesmedlem Theodor Nielsen.

Der blev i anledningen af den stiftende generalforsamling afsendt et telegram til marineforeningens projektor, Kronprins Frederik og til formanden kommandør Ibsen.

Den første store begivenhed i foreningen var flagindvielsen 19/11 1943 med deltagelse af 60 personer. 

I 1947 blev marinestuen etableret i det daværende Jernbanehotel, som dengang ejedes af Henry Møller, og denne marinestue forblev foreningens hjemsted indtil 2011, hvor foreningen opkøbte Jehovas Vidners tidl. Rigssal i Nibe. Bygningen blev restaureret og tilpasset foreningens gøremål og den udgør i dag foreningens rygrad. 

Sammenholdet i foreningen afspejler sig ganske klart i, at der siden 1943 kun har været 5 formænd: Jens Pedersen, Moody Sørensen, Finn Knudsen, Kristian Jørgensen og nuværende Hans Jørgen Christensen.

Marinehuset på Østerlandsvej er ugentligt hjemsted for medlemmernes samling, hvad enten det er til almindelig kammeratlig hygge, til præmiewhist, til foreningens mærkedage og årligt tilbagevendende møder og begivenheder.

Også i landsdelen holder man sammen, og de nordjyske marineforeningers medlemmer besøger jævnligt hinanden og deltager i aktiviteterne.

Nibe Marineforening har gennem tiden oparbejdet en ikke uvæsentlig samling af maritime billeder og rekvisitter, som præger Marinehuset og giver god maritim atmosfære.

75 års jubilæet festligholdes på søndag med reception.

Kronprinsen er inviteret
Selv om Nibe Marineforenings 75 års jubilæum og Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag er næsten sammenfaldende, har foreningen i Nibe på trods heraf inviteret Kronprinsen som landsforeningens protektor.

– Ikke, at vi sætter forventningerne højt til, at Kronprinsen dukker op med en lykønskning, men for høfligt at gøre opmærksom på vor eksistens, siger formand Hans Jørgen Christensen. Kronprinsens far, Prins Henrik, var også protektor, og han besøgte foreningen i Nibe i 2002. 

Bestyrelsen i Nibe Marineforening omkring 1970. Fra venstre: Finn  Knudsen, Jens Veggerby, Preben Larsen (»Basse«), Moody Sørensen, Leif Østergaard og John Jensen.