I forbindelse med forarbejdet til Aalborg Kommunes budget for 2019 har forvaltningerne forelagt en mængde besparelses forslag for byrådets politiske udvalg. Ét af disse forslag, som Sundheds- og Kulturudvalget allerede har behandlet, går ud på at beskære tilskuddet til Nibe Museum med det fulde beløb, nemlig 209.000 kr., hvoraf en stor del allerede går til at udrede husleje og forbrug for bygningen på Torvet i Nibe. Efter betalt husleje og forbrug er der et beløb til rådighed for forskellige aktiviteter, bl.a. udstillinger. I tilslutning til dette forslag nævnes det også, at Aalborg Kommune kan opnå en éngangs-indtægt ved salg af bygningen.

– Det falder os i den grad for brystet, at man fra Aalborg Kommune, der ejer den gamle tinghus-bygning på Torvet i Nibe, arbejder med muligheden for at sælge bygningen, siger Jan Dalsgaard, formand for Nibe Museum og Lokalhistorisk Forening for Nibe og Omegn.

Bygningen tilhører Nibes folkesjæl – så at sige – og det er ikke blot fordi Lokalhistorisk Arkiv, Nibe Museum og Kulturelt Samråd har hjemme på stedet; det er en del af lokalbefolkningens bevidsthed, at bygningen, der ligger præsentabelt på det nyligt og meget flot renoverede, gamle torv i Nibe, og såvel bygningen som området omkring, anvendes lejlighedsvis til arrangementer.

Nibe Museum og Kulturelt Samråd har jævnlige udstillinger i huset, og i det daglige arbejdes der med både registrering af lokalhistoriske emner og effekter, der arbejdes med forberedelse af kommende udstillinger, og udstillingerne holdes åbent, bl.a. dagligt i sommerferie ugerne. Alt sammen sker det med frivilliges indsats, og den sammenhængs kraft får vi megen respons og ros for, lyder det fra Jan Dalsgaard, der bakkes op af sine bestyrelser.

Det samme gælder Kulturelt Samråd, der i Tinghuset har lokalerne, der huser Galleri Tinghuset. Her præsenteres året rundt, i perioder, forskellige kunstneriske udstillinger med lokale og andre kunstneres værker.

Nibe Avis har talt med rådmand Mads Duedahl (V), der til sagen om Nibe Museum fra Moderniserings- og Effektiviseringskataloget 2019 siger, at tanken med de besparelses forslag, som foreligger, er dels, at der politisk er vedtaget, at man ikke skal spare efter »grønthøstermetoden«, men i stedet spare større beløb på enkelt aktiviteter – og dels, at man vil ensarte balancen mellem de institutioner på kulturområdet, som modtager kommunale tilskud. Der er i den sammenhæng – foreløbig – tale om et arbejdspapir for mit udvalg, og der venter fortsat en del demokratiske processer, inden budgettet 2019 kan vedtages, siger Mads Duedahl – og han supplerer, at det helt specifikt ikke har været tanken at sælge »Tinghuset«.

Læs hele artiklen i denne uges trykte udgave af Nibe Avis: LÆS HER

Læs Nibe Museums og Kulturelt Samråds argumenter: LÆS HER

Læs politikernes reaktioner: LÆS HER

Fra Nibe Museums »Nibe-stue« viser Karen Dalsgaard her historiske dele fra Nibe Apotek, i overværelse af Evan Christensen og Hardun Bach.
Fra Nibe Museums »Nibe-stue« viser beundrer Kulturelt Samråds Alf Nedergaard og Mette Lund malerier af lokale kunstnere: Marie Holm (nederst) og Kurt Svensson.