Nibe Sejlklub et stort økonomisk skridt nærmere nyt klubhusbyggeri

I sidste uge modtog klubben et tilskud på 400.000 kr. fra Fonden for Sparekassen Himmerland, der bestyres af Jutlander Bank, og tirsdag meddelte Nordea Fonden klubben et tilskud fra sin »kystpulje« på én mio. kroner til klubhusbyggeri. Hertil kommer, at Aalborg Kommune har planlagt et tilskud på 400.000 kr., såfremt de igangværende budgetforhandlinger falder på plads.

Nibe Sejlklub lancerede tidligere på året et storstilet projekt med ombygning og udbyg-ning af det nuværende klubhus på Nibe Lystbådehavn til et mere åbent og fremtidsorien-teret klubhus, hvor der i langt højere grad skal være plads og muligheder for gæstende sejlere eller andre besøgende på Nibe Lystbådehavn.

Afdelingsdirektør Lene Frederiksen overrakte klubbens formand Ruddi Mortensen 400.000 kr. til det kommende byggeri.

Positiv klubudvikling
Som Nibe Sejlklubs formand Ruddi Kruse Mortensen i januar beskrev oplægget, så er det en langsigtet plan, som i første omgang har taget udgangspunkt i et ungdomsarbejde, der har fundet sted gennem flere år, og som med tiden har givet yderligere tilgang til Nibe Sejlklub. – På den måde er klubbens fysiske rammer blevet presset, og vi var derfor iværksat en planlægning, som ikke blot skal styrke selve Nibe Sejlklub, men det samlede og udadvendte miljø på Nibe Lystbådehavn, siger sejler-formanden. 

Læs hele artiklen i Nibe Avis' trykte udgave, som udkommer onsdag.

Nibe Sejlklubs medlemmer kvitterede og glæder sig.