Benny Rinfeldt fratrådte efter 24 år i bestyrelsen

Mandag aften var i alt 15 personer – heraf en fuldtallig bestyrelse – samlet til den årlige generalforsamling i Nibe Varmeværk. De hørte bestyrelsens formand Benny Rinfeldt fremlægge bestyrelsens årsberetning, hvori han bl.a. på baggrund af statslige tilskud til varmeværket, der fra 2019 falder bort, må imødese stigninger i varmeprisen.

Beretningen medførte en kort dialog om bl.a. omfanget af imødesete stigninger i varmeprisen, herunder også muligheden for at anvende alternative energikilder til varmeværkets naturgasbaserede el- og varmeproduktion.

Ved valget til bestyrelsen, hvor bestyrelsesmedlem Kristian Jørgensen og bestyrelsens formand gennem 22 år var på valg, meddelte Benny Rinfeldt, at han ikke genopstillede. Og mens Kristian Jørgensen blev genvalgt, valgte mødedeltagerne Anders Thode i stedet for den afgående formand.

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Jes Jensen som første suppleant og Toke Iversen som 2. suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig senere med ny formand og øvrige bestyrelsesposter.

I Nibe Avis trykte udgave, som udkommer onsdag, kan du læse mere fra selve generalforsamlingen og bestyrelsens beretning.

I alt 15 forbrugere, bestyrelsesmedlmmer og varmeværkets personale var mødt til generalforsamlingen.