Nibe Bådelaug og Nibe Vinterbadeklub har nu gang i byggeriet af det velfærdshus på Nibe havn, som foreningerne har arbejdet for gennem ca. to år.

I efteråret blev det nu tidligere og kendte »Røde Havnehus« revet ned, og huset er nu på vej til at blive afløst af en ny velfærdsbygning med klublokaler samt omklædnings- og sauna faciliteter til hhv. Nibe Bådelaug og Nibe Vinterbadeklub.

Bestyrelsesmedlem i bådelauget Ove Gade, der er tovholder på byggeriet, oplyser, at der efter det gamle hus blev revet ned, er støbt sokkel med professionel hjælp, og at en række medlemmer af Nibe Bådelaug har givet håndslag på at yde en frivillig indsats ved byggearbejdet. Dette arbejde er allerede i fuldt gang, og man håber på, at huset kan stå færdigt sidst i foråret.

 

Omkring 30 vinterbadere deltog nytårsaftensdag i den traditionelle vinterbadning, som – formentlig – for sidste gang skete fra faciliteterne ved Nibe Havnebad. Til næste vinter- badesæson forventer medlemmerne at have nye faciliteter i et fælleshus med Nibe Bådelaug.