En lang række succesfulde udstillinger og andre aktiviteter fik sit modstykke ved sommerens trussel om salg af Tinghuset og dermed lukning af udstillingslokaler for museum og samråd. Men det gik anderledes.

Den afgående formand for Kulturelt Samråd i Nibe Kristina Kristoffersen, som af private årsager flytter til København, gennemgik på generalforsamlingen for kort tid siden det seneste års aktiviteter:

Året 2018 blev indledt med en aften om forfatteren Knud Holst, med daværende provst Jens-Anders Djernes som ophavsmand. Siden har der været foredrag på Lundbæk i samarbejde med landbrugsskolen og de lokale menighedsråd, sommerudstilling, operette på Skomagertorvet, udstilling ved Kulturnatten og medvirken ved årets Julekoncert med Kurt Ravn.

Salg af Tinghuset – ?
I sensommeren opstod der pludselig tvivl om fremtiden for lokalerne på Tinghuset, ja faktisk hele Tinghusets nuværende funktion blev bragt i tvivl. Det skete op til budgetforhandlingerne i byrådet. Gennem et godt samarbejde med de øvrige bestyrelser på Tinghuset lykkes det os at bibeholde Tinghuset, som det er i dag, hvilket betyder, at vi stadig har lokalerne til rådighed, sluttede Kristina Kristoffersen.

Til ny formand for foreningen nyvalgtes Gitte Friis Therkildsen og nyvalgtes endvidere Rita Hyldahl.