Ved et arrangement i Nibe Rotary Klub blev en række personer tildelt nogle af Rotarys højeste anerkendelser, Poul Harris Fellow (PHF) og udnævnelsen til honorært medlem.

Fra venstre er det Jørn Aabye, der fik tildelt Paul Harris Fellow for sit mangeårige virke i klubben, bl.a. som præsident og councellor med ansvaret for udvekslingsprogrammet. Gitte Binder, som ikke er medlem, fik prisen for sin store indsats for at lære klubbens inbounds (udvekslingsstudenter fra udlandet) dansk på rekordtid. Efter få måneder kan de begå sig på meget forståeligt dansk.

Klubbens præsident, Poul Henrik Jacobsen, stod for overrækkelsen.

Niels Randers, det medlem med størst anciennitet i klubben, nemlig 47 års medlemskab, blev udnævnt til honorært medlem som en særlig anerkendelse for hans store bidrag på alle poster i klubben. Niels Randers er tidligere blevet tildelt den højeste anerkendelse som Paul Harris Fellow med 2 safirer i Rotary International.

Bent Laier har i en årrække lagt et stort arbejde i udvekslingsprogrammet og modtog også anerkendelse som Poul Harris Fellow med 1 safir. 

FAKTA OM PAUL HARRIS FELLOW:
Poul Harris Fellow anerkendelsen er opkaldt efter Rotarys stifter i 1905. Anerkendelsen gives for en mangeårig uegennyttig indsats for Rotary og dens idealer. Den findes som en Poul Harris og derefter en PH med hhv. 1, 2, 3, 4 og 5 safirer. Anerkendelsen kan gives til både medlemmer og personer uden for klubben. Nibe Rotary Klub har tidligere tildelt anerkendelsen til følgende udenfor klubben: kunstner Thorvald Odgaard og festivalleder Peter Møller Madsen. Gennem klubbens 63 årige virke er anerkendelsen kun tildelt 35 personer.