Af: Peter Møller Madsen, festivalleder:

Når vi om kort tid skal afvikle den 35. Nibe Festival, så er det ikke sensationelt, at en by som Nibe har værtskabet. Det er mere reglen end undtagelsen, at landets festivaler som udgangspunkt afvikles i relativt små bysamfund. 

Indtil for ganske få år siden var Roskilde den by med flest indbyggere, som samtidig husede en festival – og det var igen mere reglen end undtagelsen, for perlerækken af festivalbyer bestod ellers af byer som Vig, Jelling, Harboøre, Haderslev, Bork, Nordborg, Skagen, Skanderborg, Bal-len, Skive, Nibe og så videre. Alle byer, der minimum får fordoblet antallet af indbyggere, når der afvikles festival. Og det er altså først i de seneste år, at nye og mere kommercielle festivaler har indtaget landets største byer.

Jeg er i ikke i tvivl om, at netop de små samfund kan få tingene til at hænge sammen. Her står borgerne sammen om stort set ALT – her trives skaberånden og vedholdenheden. Vores sam-fund – altså Nibe, har derfor også haft en afgørende betydning for festivalens succes, siden festivalen blev etableret i 1985. 

Klummen her giver mit bud på, hvad der gør Nibe, og ligesindede samfund og byer, til noget helt specielt.

Læs hele klummen i Nibe Avis' trykte udgave. LÆS HER


Foto: Jeff Ravn