Nibe Museum har tradition for en sommerudstilling, som har hjemme på førstesalen i det gamle Tinghus på Torvet.

– I år har vi valgt at centrere udstillingen omkring to af Nibes 100 års jubilarer, suppleret med tre af Nibes gamle institutioner, som blev etableret i det første kvarte århundrede af 1900-tallet, fortæller Jan Dalsgaard, formand for Nibe Museum.

De to 100 års jubilarer er sikkert ikke nogen overraskelse, nemlig Nibe Boldklub og Nibe Avis.

Nibe Boldklub blev stiftet den 19. juli 1919, efter at fodboldspillet gennem nogle år havde fået tag i byens og egnens unge, og hurtigt bredte interessen sig, så der blev etableret både klub, fodboldbane, og klubben kom med i turneringerne.

Nibe Boldklub har for kort tid siden fejret jubilæet med turneringer og opvisningskampe, og på jubilæumsdagen 19. juli højtideligholder klubben dagen med et arrangement for klubbens »Klub50« og inviterede gæster.

Nibe Avis blev i 1919 etableret af redaktør Frode Andreassen, som havde fået nys om, at byen manglede en lokalavis, der kunne være talerør for byens mange interesser. Resterne efter et konkursramt trykkeri, beliggende i Aalborgs Jomfru Ane Gade blev bragt til Nibe, og Nibe Avis udkom så første gang den 2. juli 1919.

I 1924 drog Frode Andreassen videre – i første omgang til Sæby og senere til Aars, hvor han begge steder etablerede nye lokalaviser. Fra 1924 blev Nibe Avis overtaget af typograf Holger Søndergaard, fra 1971 Poul Søndergaard og fra 1996 Jacob Søndergaard.

Ud over de to ovennævnte, nu 100 års jubilarer, bød de første årtier af 1900 tallet på etablering af Nibe Sygehus, Nibe Gasværk og Nibe- Hvalpsund Jernbane. Disse emner vil ligeledes være berørt i Nibe Museums sommerudstilling, som også omfatter gamle købstadsbilleder af  museums- inspektør Hugo Mathiassen fra Nationalmuseet.

Galleri Tinghuset
Sommerudstillingen i Galleri Tinghuset omfatter værker af billedkunstner Christina Thomsen, Aalborg, og af keramiker Ditte Christensen, Galleri DitUnik, Nibe.Et af Christina Thomsens værker.