Nuværende og tidligere institutioner i Nibe belyses, sammen med byens to 100 års jubilarer.

Der er mange emner i spil ved sommerens udstillinger i byens gamle Tinghus.

Mandag aften åbnede Nibe Museum og Kulturelt Samråd i Nibe sommerens udstillinger. Udstilligerne er åbne parallelt, så begge udstillinger kan ses alle hverdage i skolernes sommerferie.

Der var stor interesse for de udstillede billeder og effekter – og ordene »kan du huske...« lød gennem lokalet.

Jan Dalsgaard, formand for Nibe Museum, introducerede de emner, som museet har valgt et belyse, nemlig: Nibe Gasværk, Nibe Sygehus, Nibe Jernbanestation, Det Jyske Bankkrak samt 100 års jubilarerne Nibe Boldklub og Nibe Avis. Hertil kommer en række gamle købstadsbilleder, optaget af Hugo Mathiasen i 1918. Onsdage i udstillingsperioden vil Joan Leth Pedersen udstille og vise papirkunst. Formand for Kulturelt Samråd Gitte Friis Therkildsen introducerede derefter Kulturelt Samråd Sommerudstilling i Galleri Tinghuset.

Nibe Museum udstiller effekter og oplevelser 100 år tilbage

Plancher og effekter
Flere af de nævnte emner er belyst med plancher og billeder, som kort fortæller om tiden og fortiden for nogle af Nibes institutioner, der ikke findes længere.

Tilbage til »sortekunsten«
Nibe Avis har valgt at bidrage til sommerudstillingen med en lang række effekter fra tiden, hvor bogtrykkunsten var fremherskende. Det gælder trykke-materiale, dvs. blysats og klicheer samt forskelligt værktøj.
Endvidere får man i udstillingen indblik i de gamle udgaver af Nibe Avis, som er ophængt, ligesom der findes eksemplarer af gamle aviser, publikum kan tage i hånden og bladre i, så man får den ægte følelse af en gammel lokalavis på 4 eller 8 sider i »dagbladsformat«.

Inger Poulsen og Mette Lund viste stor interesse, da redaktør Jacob Søndergaard fortalte om Nibe Avis, som forholdene var i deres fælles barndomstid i 1960'erne og 1970'erne.

Glæde i billeder og keramik
I Galleri Tinghuset, som også holder til i Tinghusets lokaler på førstesal udstiller Christina Thomsen og Ditte Christensen.

Læs hele artiklen om sommerudstillingen i Nibe Avis' trykte udgave: LÆS HER

Udstillerne i Galleri Tinghuset – Christina Thomsen (t.v.) med billedkunst – og Ditte Christensen med keramik.