Med deltagelse af 45 medlemmer kunne Nibe Jagtforening lørdag holde generalforsamling. Foreningen tæller for tiden 270 medlemmer, hvilket er det højeste medlemstal i foreningens historie.

Til generalforsamlingen i år havde bestyrelsen valgt at indbyde formanden for hjortevildtsgruppen i Himmerland Niels Quist-Jensen, for at berette om, hvordan året er forløbet med forvaltningen af kronvildt og dåvildt i Himmerland.
I sin årsberetning sagde foreningens formand Peter Knudsen bl.a.:

Ingen jagt på kommunens jord
Overordnet er Aalborg kommune generelt imod al jagt på kommunens jorder – og det er netop derfor, at det er så vigtigt, at vi deltager og bakker op om Jægerrådet, så vi kan få mere indflydelse, sagde Peter Knudsen i sin beretning. Nibe Jagtforening havde i tidligere Nibe kommune også meget fin jagt, som kunne stilles til rådighed for foreningens mange medlemmer. 

Peter Knudsen kunne begejstret berette om medlemssituationen; Vi er i øjeblikket 270 medlemmer i Nibe og Omegns Jagtforening, det højeste antal medlemmer i foreningens mangeårige historie. Foreningen havde i 2019 fået fantastiske 27 nye medlemmer. Vi får mange nye medlemmer på grund af de tilbud vi har og kan tilbyde vores medlemmer – rigtig mange på grund af vores tilbud om jagt til foreningens medlemmer. 

Årets Aktiv medlem
Den årlige udnævnelse af årets »Aktiv Medlem« i Nibe Jagtforening 2019 blev Henrik Holm Jensen. Valget faldt på Henrik, der for 2. gang kunne glæde sige over at modtage det ærefulde prædikat. Allan begrundede bl.a. udnævnelsen i Henriks meget store engagement i og for Nibe Jagtforening, og netop én, som gerne ville være tovholder på opgaver:
– Han er i den grad synlig i vores forening, han er en handlings mand, han vil både koordinere og tage aktiv del i tingene – og vi vil have svært ved at undvære ham, lød det fra næstformanden.

Årets »Aktiv Medlem« i Nibe Jagtforening, er en titel, som man ikke kan træne sig til. Den tilfalder et medlem, som i årets løb har udvist en ekstraordinær foreningsånd og som kommer med nye initiativer og udviser en positiv indstilling og har god indflydelse på andre.

Havnens Dag
Næstformand Allan Sørensen  kunne oplyse, at »Havnens Dag« i år, bliver d. 30. maj. Allan sidder i forretningsudvalget for havnens dag, sammen med 3 andre foreninger; Nibe Bådelaug, Nibe Fritidsfiskerforening og Nibe Kaaglaug.

Andejagt i Halkær Sø
Mads Ditlev fra bestyrelsen orienterede om foreningens ande-jagt i Halkær søen og i Staun enge. På grund af svigtende kortsalg til andejagten, har vi set os nødsaget til at lægge jagtudlejen på internet siden ’jagtformidling.dk’ i for seneste jagtsæson. Det gav ret så mange kortsalg – og dermed nye medlemmer til foreningen.

Rågejagt på Pindstruphøj
Jan Lauritzen berettede om foreningens nye initiativ med råge-regulering på Pindstruphøj. Det er en stor succes med Jan som instruktør og tovholder. 

Jagthornsblæserne
Bjarne Skinnerup kunne berette om meget stor aktivitet i det forgangne år. Det helt overskyggende arrangement; afholdelse af DJ’s forbundsmesterskab (FM) i 2019, den 1. juni 2019, der med kæmpe succes blev afholdt på Lundbæk herregård. 

Nibe Festival
Henrik Holm Jensen kunne fortælle, at sidste års arrangement med kontrollør-camp på jagt-foreningens arealer, samt fri afbenyttelse af foreningshuset og de omkringliggende arealer til campingvogne og P-plads under festivalen, igen var en ubetinget succes. 

Hjortevildtet
Foreningens mangeårige medlem og formand for hjortevildtsgruppen i Himmerland; Niels Quist-Jensen, ordet og uddybede i detaljer omkring årets forvaltning af hjortevildtet i Himmerland (2018/19); forårsoptællinger og kendte afskydningstal. Der er nedlagt cirka 200 krondyr i Himmerland i 2018/19 sæsonen.

Niels Quist-Jensen orienterede om hjortevildtet.

Valg til bestyrelsen
Til bestyrelsen var der genvalg til formand Peter Knudsen samt Allan Sørensen, Mads Ditlev og Søren Steffensen med suppleanter, Juul Kristensen og Jesper Therkildsen.
Henrik Holm Jensen blev genvalgt til flugtskydningsudvalget, og til riffeludvalget blev Jan Jensen valgt, til afløsning for Peter Olsen. Til formand for Jagthornsudvalget blev Bjarne Skinnerup genvalgt.
Hundeudvalget og Nyjægerudvalget er for tiden på stand-by grundet manglende kandidater hertil.

Peter Knudsen – genvalgt til formand.

Læs hele det omfattende referat fra generalforsamlingen i Nibe Avis' trykte udgave.

Røffel til bestyrelsen
Erich Borup bragte i år en temmelig stor røffel til bestyrelsen; at der ikke var sket noget som helst på »hundeområdet« – Erich mente bestyrelsen havde fokus andre steder!

»…jægerne skal medbringe egnet hund på jagt, og det kan ikke passe, at en forening med 270 medlemmer ikke kan få hundetræning startet op!« sagde Erich Borup temmelig bestemt. 

Der var også andre fra forsamlingen, der gav Erich ret i sine synspunkter og der var en livlig debat med flere synspunkter, bl.a. forslag om at betale for trænere og eventuelt samarbejde med andre foreninger.

Mads fra bestyrelsen beklagede det ikke har kunnet lade sig gøre, at få udvalget startet op. Han informerede om møder, han har afholdt med forskellige DJ hundetrænere om ideer og inspiration til genstart af hundetræningen – men foreningen mangler uddannede trænere og instruktører – og der har ikke været nogen medlemmer, som har ønsket at lade sig uddanne, ej heller se på opgaven. 

Bestyrelsen lovede generalforsamlingen at se, om der var »andre veje« – f.eks. at hyre en professionel træner ind og betale sig fra træneropgaven. Formanden gav udtryk for, at han var bange for en skævvridning af arbejdet i en frivillig forening; at nogen bliver betalt for arbejdet og andre er frivillige. Bestyrelsen tager kritikken vedrørende hundeudvalgsarbejdet til sig og undersøger de alternative muligheder.

Ved generalforsamlingen blev der i øvrigt uddelt en række årsnåle - for hhv. 50 års og 25 års medlemskab: