GeneralforsamlingUd over en beretning om året, der er gået, blev der på sidste uges generalforsamling kigget fremad, og bestyrelsen har med nyansat centerleder og nyansatte forpagtere af centercafeen sat høje ambitioner til fremtidens muligheder for Nibe Idræts- & KulturCenter.

Nok ikke helt uventet var der ved generalforsamlingen kun mødt bestyrelsen og enkelte repræsentanter for de foreninger, der bruger centret mest. Men der blev alligevel ført en frugtbar dialog på baggrund af bestyrelsesformand Ole Kuhrs årsberetning og bestyrelsens visioner for fremtiden.

Ole Kuhr sagde i sin årsberetning bl.a.:

I det forløbne år er der foretaget nogle forbedringer på vore bygninger, bl.a. et nyt indgangspart hos lejeren Nibe Fysioterapi & Fitness, der er indrettet tekøkken ved værelserne. 800 tagplader er skiftet, og der er ved velvillig støtte fra Nibe Elforsynings Fond skiftet loftsbelysning, ligeledes i hal B.

Samarbejdet blandt brugerne i Nibe Idræts- & KulturCenter foregår gnidningsløst, og vi har kunnet imødekomme ønsker fra enkelte, bl.a. ny opstregning til håndbold, ligesom der for første gang er kommet en fægteklub som bruger af hallen. Her foruden gennemfører Aalborg Kommune et idrætsprojekt med aktivering af personer med kroniske lidelser.

Ole Kuhr roste centrets brugere for et godt samarbejde, og han rettede en særlig tak til centerleder Heidi Nielsen og assistent Ole Skau Jensen, der afløses 1. august af den nye centerleder Morten Dahl Johansen og forpagterne af centercafeen, Norsoe Food v.  Søren Olsen og Thomas Kristiansen.

Nej fra realkredit
Bestyrelsen har forgæves forsøgt at få centrets bankgæld på ca. 24 mio. kr. omlagt til realkreditlån, med idet Aalborg Kommune af princip ikke giver kommunegaranti for realkreditlån, er man hos alle realkreditinstitutter blevet afvist ved ansøgning om lån til omlægning.

Centrets økonomi er meget påvirkelig af renteniveauet, men vor bankforbindelse er heldigvis forstående overfor de udfordringer, der lejlighedsvis er, når og hvis der er brug for likviditet til nødvendige udgifter, sagde Ole Kuhr.

Mere kultur
I den efterfølgende debat åbnede bestyrelsen for, at der vil blive taget initiativer, som skal tilføre centret – og dermed Nibe – noget mere kultur. Herom var der dog pt. ikke konkrete planer, men centerleder og bestyrelse har sammen nogle initiativer i ærmet. Ikke mindst for at udfylde tomme perioder, som visse weekends hvor turneringerne ligger stille, og i en forlængelse af vintersæsonen.

Bestyrelse genvalgt
Der var i år genvalg til Morten Mortensen, Karsten Møller og Jens Askehave. Den øvrige bestyrelse består af Bjørn Drejer og Ole Kuhr.

Bestyrelsen arbejder fremad rettet mod at skabe en 5-års plan for vedligeholdelse samt  at centercafeen er maximalt åbent, også på træningsdage.