Nibe Tennisklub har afholdt ordinær generalforsamling, som på grund af COVID-19 forsamlingsforbuddet var udsat. Mødet blev nu gennemført midt i sommerferien, og det havde fået bestyrelsen til at at kombinere generalforsamlingen med en sportslig aktivitet, hvor 16 spillere efter mødet deltog i en velspillet turnering. - det var en nytænkning, som vi sikkert vil overveje at bruge fremover, udtaler klubbens formand, Finn Kent Jensen. Der var nemlig nærmest rekord-deltagelse til dette års generalforsamling, som de senest år kun har kunne forsamle bestyrelsen og højest en håndfuld ekstra deltagere.
Formanden fremlagde beretning om et begivenhedsrigt 2019, og kassereren kunne efterfølgende regnskabet, som viste et mindre overskud, samt et budget, som blev taget til efterretning.
Bestyrelsen i Nibe Tennisklub er efter generalforsamlingen uændret, idet Hans Jørn Jensen, Erling Laursen og Berit Jensen alle modtog genvalg. Udover formand Finn Kent Jensen består bestyrelsen desuden af Allan Norre Nygaard.
Bestyrelsen havde et stort ønske, som blev imødekommet af de fremmødte: Der er rigtig mange gøremål i klubben i disse år, så der er behov for flere, som tager del i det daglige arbejde. Derfor bliver bestyrelses-suppleanter fremover indkaldt til møder, og vil blive inddraget i alle de opgaver som skal løses i klubben.
Herudover vil bestyrelsen forsøge at inddrage andre menige medlemmer i klubarbejdet, og denne opfordring blev på mødet straks fulgt op af adskillige, som meldte sig til at tage en tørn. Således gik seks af medlemmerne dagen efter mødet i gang med at male klubhus, stakit og sokkel!  Færdiggørelse af redskabsrum-byggeri, opgradering af baner og opsætning af nye vindnet er blandt klubbens nærmest forestående opgaver.
Den næste aktivitet i klubben er den efterhånden traditionsrige »Grill-Turnering«, som i år finder sted lørdag den 22. august. Her er der spil på banerne de meste af dagen, hvorefter der afholdes et mindre grill-arrangement - naturligvis under skyldig hensyntagen til de udstukne retningslinier i forbindelse med COVID-19 pandemien.