På Nibe Samråds generalforsamling blev der rejst kritik af vedligeholdelses standarden på de kendte NIBE-bogs11$På Nibe Samråds udsatte generalforsamling i sidste uge var der flere røster fremme om, at samrådets eksistens og arbejdsområde ikke er ordentligt kendt i offentligheden.

Samrådets formand Kjeld W. Jensen kunne imidlertid oplyse i sin årsberetning, at en række initiativer er udsprunget fra samrådet, og at Nibe Samråd gennem tiden har haft en række forskellige sager over sit bord – overvejende sager, der holdes dialog med myndighederne om. 

Sammen med Nibe Udviklingsråd, hvori Nibe Samråd også har plads, og Jørn Aabye Nielsen, har samrådet ført – og fører fortsat – dialog om trafiksituationen ved omfartsvejen og forbindelsen mellem Nibe by og havnen. – Det er et område, som Aalborg Kommune i kommuneplanen selv har sat fokus på, og vi arbejder fortsat med flere ideer, bl.a. flere beskyttede overgange over omfartsvejen. Til gengæld har Aalborg Kommune af økonomiske årsager afvist at anlægge en rundkørsel ved byens udkørsel ved Dyrskuepladsen, sagde Kjeld W. Jensen i sin beretning.

I 2019 deltog borgerne i Nibe på opfordring fra Nibe Samråd og Nibe Handelsforening i en affalds indsamling – et initiativ, der i år desværre har været aflyst med henvisning til corona krisen.

Nibe Samråd har søgt Aalborg Kommunes AKA Pulje om et sæt flagstænder ved indfaldsvejen til havnen; et initiativ, der ud til at skulle bære frugt. Desuden er der etableret borde og bænke ved Børneskoven.

Aalborg Kommune genindfører ordningen med en landsby pedel. En sådan service kan Nibe også få glæde af, men ordningen skal jo deles med en lang række landsbyer og andre områder.

Til supplement til formandens årsberetning kunne bestyrelsesmedlem Anette Petersen oplyse, at der jævnligt er patruljering af Politiet i forskellige forebyggende indsatser.

NIBE Hækken på skråningen ved Skalskoben: Trænger til vedligehold. Emnet blev drøftet på Nibe Samråds årsmøde.

Afslutningsvis blev det oplyst, at Nibe Samråd et et talerør for borgerne i Nibe, i forhold til Aalborg Kommune, og at bestyrelsesmedlemmerne deltager i kontaktmøder med kommunen, og har faste kontakter i forvaltningen.

Endelig drøftede de 12 deltagere i mødet vedligeholdelses standarden på »NIBE-hækken« ved Skalskovens front mod fjorden.

Vedligeholdelsen efterlader en del at ønske, og der er behov for efterplantning og udlugning af ukrudt og anden fremmed bevoksning.

Til samrådets bestyrelse genvalgtes formanden Kjeld W. Jensen og Niels Sloth Pedersen, mens Anne Lasthein som nævnt blev valgt som samrådets kontaktperson vedr. et grønt skovbælte omkring Nibe.

Hans Thorup var dirigent på generalforsamlingen.

 LÆS HELE ARTIKLEN I NIBE AVIS' TRYKTE UDGAVE