Gerda N. Jessen, sognepræst i Nibe-Vokslev pastorat og provst i Aalborg Vestre Provsti, tiltræder 1. november som domprovst i Århus.

– Udnævnelsen kom formelt torsdag formiddag fra Kirkeministeriet, og det har været en lidt hektisk tid; dels at skulle afvente den formelle udnævnelse, dels at skulle forholde sig til at fraflytte de sogne og de mennesker, jeg de seneste knap to år har arbejdet sammen med og betjent – og endelig, rent praktisk at skulle forholde mig og familien til at skulle flytte privatbolig for anden gang på kun to år, siger Gerda Jessen til Nibe Avis – og hun fortsætter:

– At jeg allerede efter to år skulle forlade Nibe og Vokslev sogne samt Aalborg Vestre Provsti; det havde jeg bestemt ikke regnet med, da jeg tiltrådte. Jeg har været meget glad for mit embede i den forløbne periode, men den mulighed, der her kom til mig at få mulighed for at arbejde centralt for en af vore domkirker; den måtte jeg altså gribe, og nu kender vi så resultatet, siger Gerda Jessen.
– Og selv om jeg på forhånd ikke kendte meget til Nibe og egnen her, så har jeg på de par år lært en masse om den dejlige gamle købstad, byens og egnens mange muligheder – alt sammen, både jeg og min mand Mads har sat rigtig stor pris på, supplerer den kommende domprovst ved Århus Domkirke.

Som de første udenfor menighedsrådet og provstiudvalget fik deltagerne i denne uges »Torsdagsklub« oplysningen om jobskiftet, der sker allerede pr. 1. november. Efter den tid kommer der en periode med vakance i embedet som sognepræst og provst.

Søndag den 25. oktober vil der blive indbudt til afskedsgudsgudstjenester i Vokslev og Nibe Kirker.

I den kommende uges trykte udgave af Nibe Avis vil der være et mere dybdegående interview med Gerda Jessen og reaktioner på hendes fratræden.