Den nye-opsatte badebro på havnen i Nibe måtte for et par uger siden en tur på land.

Årsagen var, at fjordbunden under broen ikke var som oprindeligt opmålt eller forventet, så de ben, som selve broen skal hvile på, sank længere ned i »fjorddybet« end beregnet, og dermed kunne der på sigt være fare for både bro og badegæster.

Fredag morgen mødte Thisted-firmaet, som har stået for konstruktion og udsætning af badebroen, så ind igen, og der er nu udsat en helt ny konstruktion af benene, som rettelig bør holde.

Og dermed kan medlemmer af Nibe Fjordbadeklub igen få »det dejlige kolde gys«, idet Limfjordens vande fortsat kun et en enkelt grad eller to over nul.