En pæn flok frivillige troppede op på Nibes beachbaner, da der lørdag formiddag var kaldt til arbejdsdag i håndboldklubben og volleyklubben. Solen skinnede fra en skyfri himmel og arrangørerne havde sørget for rundstykker til den medbragte kaffe. Gensynsglæden var stor og snakken gik lystigt, mens alle vinterens opsparede kræfter fik frit afløb i sandet. Græsset havde bredt sig et pænt stykke siden sidste år, men da alle havde medbragt spader, hakker og river gik det hurtigt med at generobre det tabte terræn. De store net kom også op, så boldene kan blive på banerne. 

Både håndboldklubben og volleyballklubben bruger beach-varianten af deres sport som et supplement til vinterens træning og som et socialt samlingspunkt i den lange sommerpause. Flere af de fremmødte gav udtryk for, at de bestemt regner med at spille mere beach i år, end de plejer. »Vi er jo ligesom kommet en hel del bagefter«, som der meget rammende blev sagt af én af de fremmødte.

Lidt skår i glæden var der dog - i bogstaveligste forstand. Nibes beachbaner blev fornyet for et par år siden og ved den lejlighed blev også skaterbanen og et dejligt stort og overdækket bord etableret. Det sidste gør beachbanerne til ungdommens foretrukne mødested i hele sommerhalvåret. Ikke så meget for at spille bold, men mere for hyggens skyld. Desværre med den konsekvens, at en del glasskår finder vej ud i sandet. 

- Vi skal jo være her allesammen, men beachvolley spiller man altså i bare tæer, så jeg har et fromt ønske om, at de unge mennesker går over til dåseøl og plasticflasker i år, opfordrede formanden for NIV-95, Jens Uggerhøj.