Sommerens udstillinger i Nibes gamle Tinghus på Torvet åbner på mandag, og såvel Nibe Museum som Kulturelt Samråd har igen i år fundet interessante emner, der henvender sig til et bredt publikum.

To kunstnere udstiller på førstesalen
I udstillingslokalerne på første sal i Tinghuset udstiller to kunstnere deres værker: Den lokalt (Frejlev) bosiddende Anette Wagner arbejder med unikke, abstrakte og figurative malerier, og hendes kreationer suppleres af hånddekorerede linoleumstryk, der er skabt af Mette Rix, som er uddannet ved Kunsthåndværkerskolen i Kolding som Tekstilformgiver med speciale i unika tekstiler.

Sildemarkedet – en festlig epoke i Nibe
Mange husker stadig de mange år med Nibe Sildemarked, og mange oplevelser står fortsat stærkt.

Nibe har gennem historien haft forskellige former for byfester eller fester med et fagligt tilsnit som f.eks. dyrskuer. Men også tidligere tiders markedsdage havde deres festlige sider, hvor der blev dyrket gøgl, konkurrencer og stemning, der som oftest blev forstærket i de lokale beværtninger.

Mette Rix: Håndkolorerede linoleumstryk udstilles ved Sommerudstillingen i Tinghuset.

Nibe skal ha’en byfest!
Det første Sildemarked i nyere tid blev skabt på initiativ af Nibe Turistforening, hvor man så andre byer skabe hver sin særlige byfest. Så turistforeningen formåede at samle en håndfuld foreninger, der sammen fik skabt det første Sildemarked i 1961.

Til forskel fra mange andre markeder og byfester, blev Sildemarkedet skabt i de gamle købstads-gader og nær miljøet, hvor sildefiskeriet havde hjemme i sine storheds tider: Strandgade og Store Tranegade.

Her blev opbygget boder og »smugkroer«, scene og afspærringer, idet der de første godt halv snes år skulle betales entré til markedspladsen.

Til gengæld kunne man så opleve nogle af tidens populære kunstnere som Nat Russel, Gustav Winkler, Four Jacks, Raquel Rastelli – senere Peter Belli, popgruppen Defenders, Birthe Kjær, Walkers,  m.fl.

Silderevy for folket!
Fra første færd blav der spillet revy med lokale aktører og sange med tekster, hvor byråd og andre lokale fik at høre for deres fortrædeligheder.
Silderevyerne har haft deres epoker og blev spillet i dels Hotel Nibes sal, i Brænderigården, i Nibehallen og senest i Kino Nibe.

Sommerudstillingen viser også et udsnit fra Thorvalds Odgaards kunstnerliv og træk fra det gamle Nibe.

Sommerudstillingen åbner som nævnt mandag kl. 17.00, og markeres som sædvanligt med en fernisering samme dags eftermiddag.