35 assistancer fra den lokale beredskabsstation; det er hvad statistikken sagde ved årets udgang, og som stationsleder Morten Fisker kunne berette om ved den årlige nytårsparole, som Nytårsaftensdag for første gang i tre år blev afholdt på stationen i Søndergade.

Til stede var alle deltids brandmænd, alle frivillige i forplejnings- og førstehjælps tjenesten, de daglige chefer fra hovedstationen i Aalborg samt Aalborg Kommune ved byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen (S).

Morten Fisker kunne berette om de 35 assistancer, der var en smule færre end året før. Assistancerne er fordelt således:

8 assistancer
6 automatiske brandalarmer
6 bygningsbrande
5 mindre forureninger
5 naturbrande
1 skorstensbrand
1 brand i landbrugsredskab
1 færdselsuheld
2 »andre brande«

I denne uges trykte udgave af Nibe Avis kan du læse mere om beredskabets indsatser i 2022 samt hvad der i øvrigt skete ved Nytårsparolen.

Ved nytårsparolen fik Kåre Larsen og Allan Frederiksen overrakt det særlige tegn for hhv. 10 og 25 års tjeneste – her fra venstre: Stationsleder Morten Fisker, Allan Frederiksen 25 år), Kåre Larsen (10 år) og beredskabsdirektør Diana Sørensen.
Ved nytårsparolen fik Michael Kyneb Gustavsen overrakt det særlige tegn for 20 års tjeneste – her med beredskabsdirektør Diana Sørensen (tv.), jubilaren og frivilligleder Frits Sørensen. I baggrunden byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen (S).
Frits Sørensen: Opfordrede til, at vagtcentral og ledelse kalder oftere på forplejningstjenesten, så vagtholdene kan få noget solidt mad på vagterne.

 

Tidligere stationsleder Leo Frederiksen roste og holdt lidt sjov med 25-års jubilar Allan Frederiksen og overbragte en gave.