På Nibe Turistforenings generalforsamling i sidste uge, kunne foreningens formand Willy Kær se tilbage på det forløbne år, og han sagde bl.a.:

– Det har været et godt år for Nibe Turistforening. Alle arrangementer har været fuldt tegnet og nogle endda overtegnet, men takke være en flink guide blev det også klaret.

Generalforsamlingen i februar 2022, blev suppleret med et causeri af Niels Quist fra Lundbæk, som er en god fortæller og underholder.

– Vi havde i foråret to ture til gavlmalerier i Aalborg i den vestlige del af Aalborg, og her deltog i alt 58 medlemmer.

Vi gentager succesen igen i år, måske med midtbyen og østbyen, vi får se. 

Vi havde igen en øtur denne gang rundt på Mors, vi havde en fantastisk tur med godt vejr og en god guide og middag på Feggesund Færgekro.  

Sæsonen sluttede af med vores traditionelle juleafslutning på Julins med gløgg og æbleskiver. Vi havde i år hyret Lars Palle til at underholde på Harmonika, det var mange medlemmer glade for, idet der var tid til at tale med hinanden.

Nibe Guiden
Igen i 2022 lykkedes det at udgive Nibe Guiden. Vi havde den glæde at have stor opbakning af foreninger og kirker, så guiden kunne udgives igen, men i den største udgave nogensinde.

Guidede bus- og gåture
Igen i 2022 havde vi vore populære bud- og gåture.

Heldigvis havde fonde mv. støttet os økonomisk, efter støtten fra Destination Nord er blevet taget fra os. Det er Nibe Elforsynings Fond, Nibe Håndværkerforening, der administrerer Varelotteriet og Nibe Festival Fond, der gjorde, at vi kunne klare det rent økonomisk. Der var 82 gæster med på de 6 sommerture, hvilket gav et lille underskud.

Nibe Udviklingsråd
Vi sidder også i udviklingsrådet, her det Hans Jørgen Søndergaard og undertegnede der repræsenterer foreningen.

KulturNat Nibe, som vi er med til at sponsorere, var igen en stor succes.

Beretningen blev godkendt, og ved valg til bestyrelsen var der genvalg til Ivan Bjærge, mens Berit Søndergaard afløste Lykke Amager Janek, med Lone Haagerup som suppleant.

Også foreningens regnskab blev godkendt, med påtegning af revisor Leo Thysk.

Efter generalforsamlingen fortalte kunstner Henning Wieben om sin specielle malerier af kendte bygninger i Nibe, Aars, Aalborg og Aarhus.

Henning Wieben fortalte om sine malerier; særligt udgaven med kendte huse i Nibe.