Forplejnings team’et fra Nibe under Nordjyllands Beredskab trådte til, da 160 skulle bespises ved sidste uges store øvelse »Tordenskjold«som blev gennemført i Aalestrup.

Nordjyllands Politi, Region Nordjylland, Nordjyllands Beredskab, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet stod i sidste uge sammen om at gennemføre en øvelse, hvor udgangspunktet var en øvelse, hvor en Brandhændelse med flere tilskadekomne på en større virksomhed.

Øvelsen gik ud på, at det indsatte personale skulle øve sig med benblik på:

• Korrekt håndtering af tilskadekomne herunder, førstehjælp, lejring, rensning og behandling.

• Frigørelse af fastklemte tilskadekomne.

• Træning i skadestedsledelse samt oprettelse og drift af ”vognborg / KST” herunder brug af SINE.

• Risikovurdering ved fare.

• Organisering af området.

• Evakuering og varsling.

• Opmarch

Mandskab og figuranter bespist ved indsats fra Nibe

Det frivillige forplejningsteam med hjemsted på beredskabs stationen i Nibe, trådte til med produktion af en større mængde sandwiches, så »folket« kunne holdes friske under øvelsen, forklarer Frits Stevn Sørensen, Station Nibe.

 

Glimt fra øvelsen »Tordenskjold«, der blev afholdt i Aalestrup.